Hannes De Geest
Nieuws, Samenleving, België, Vlaamse regering, Woonbeleid, Sociale huisvesting, Grond- en Pandendecreet, Sociale huisvestingsmaatschappij, Huursubsidie, Sociale verhuurkantoren, Freya Vandenbossche, Kandidaat-huurders, Wachtlijsten -

Sociale woningen hebben steeds langere wachtlijsten

Vandaag staan er in Vlaanderen meer dan zestigduizend mensen op een wachtlijst voor een sociale woning. Dit is een stijging met tienduizend mensen in vier jaar tijd. Om die stijgende trend tegen te gaan, voorziet het Vlaams regeerakkoord 65.000 nieuwe woningen. Ook stelt het Grond- en Pandendecreet dat actoren binnen de sociale huisvesting meer moeten investeren in de sector.

vrijdag 22 oktober 2010 19:00
Spread the love

De meest recente cijfers uit het Grond- en Pandendecreet tonen aan dat Vlaanderen vorig jaar 61.064 kandidaat-huurders telde voor een sociale woning. In 2005 waren er dat nog 51.034. Een stijging met twintig procent in vier jaar tijd.

De gemiddelde wachttijd in Vlaanderen bedroeg in diezelfde periode 975 dagen. Ook dit is een stijging met twintig procent ten opzichte van vier jaar geleden. Toen bedroeg de wachttijd gemiddeld 805 dagen.

Antwerpen spant, als de grootste stad in Vlaanderen, de kroon met 20.186 kandidaat-huurders. Met 1.339 wachtdagen moeten Limburgers evenwel het langste wachten op een sociale woning.

Nieuwe sociale woningen

De doelstelling is om tegen 2020 65.000 nieuwe sociale woningen bij te bouwen. Naargelang de cijfers zal er gekeken worden welke provincies en gemeenten meer of minder moeten investeren in sociale woningen.

Vandaag gaat er jaarlijks vierhonderd miljoen euro overheidsgeld naar de sociale woningbouw. Vlaams minister van Wonen, Freya Vandenbossche (SP.A), wil hiervoor 724 miljoen euro uittrekken tegen 2014.

Vlaams parlementslid, Valerie Taeldeman (CD&V), zegt dat het Grond- en Pandendecreet van de Vlaamse regering, dat op 1 september 2009 in werking trad, een enorme impact heeft op de sociale huisvesting.

“Lokale besturen worden gestimuleerd om actief mee te werken aan het woonbeleid. Op die manier zetten ze de sector mee op de kaart. Steeds meer besturen organiseren een actief woonoverleg. Gemeentebesturen maken hun bevolking duidelijk welke sociale huisvestingsmaatschappij actief is in hun gemeente.”

Huursubsidies

Het decreet spoort ook aan om te werken met huursubsidies en om sociale verhuurkantoren uit te bouwen. Het idee is dat verhuurkantoren in Vlaanderen actief op zoek gaan naar woningen in het bezit van particulieren. Zij sluiten een contract af met het sociaal verhuurkantoor. Vervolgens zouden mensen die in aanmerking komen voor een sociale woning, via de huursubsidie gebruik kunnen maken van het aanbod op de particuliere woningmarkt.

“Het patrimonium van sociale verhuurkantoren is echter beperkt en het is moeilijk om particulieren over de streep te trekken om in dit verhaal mee te stappen. Hoe die huursubsidie er concreet gaat uitzien, is nog niet vastgelegd”, vertelt Taeldeman. 

take down
the paywall
steun ons nu!