All rights reserved by FabianArt
Verslag, Europa, Samenleving, Politiek, België -

“Kritiek op uitbreiding zwangerschapsverlof is ongegrond”

Het Europees parlement keurde woensdag in Straatsburg de uitbreiding van het zwangerschapsverlof tot twintig weken met volledige uitkering goed. De kritiek luidt dat deze maatregel vrouwen kansen zal ontnemen en de overheid een flink duit zal kosten. De Vrouwenraad en europarlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A) vinden die argumenten ongegrond.

donderdag 21 oktober 2010 22:44
Spread the love

Vandaag hebben vrouwen in België recht op vijftien weken zwangerschapsverlof, weliswaar niet met volledige uitkering. België is hierin geen koploper. In Scandinavische landen kunnen vrouwen genieten van veertig weken verlof. Het Europees parlement wil met een gemiddeld zwangerschapsverlof van twintig weken de rechten van de Europese burgers gelijkschakelen.

“Een uitbreiding naar twintig weken stimuleert een goede omgeving voor de kinderen en zal ervoor zorgen dat ze beter worden ontvangen. Mensen moeten zowel de kans krijgen om te werken als om hun kinderen op te voeden.

Ook ben ik vragende partij ben om vaders meer te betrekken bij het zwangerschapsverlof. Ook zij moeten meer tijd hebben om bij de pasgeborene te zijn. Er lag een voorstel op tafel om twee weken vaderschapsverlof te verplichten, maar dat is er nog niet helemaal doorgeraakt. Dat debat moeten we dus ook nog voeren”, zegt Kathleen Van Brempt.

Hoge kostprijs is geen argument

De Nederlandstalige Vrouwenraad is alvast voorstander van de uitbreiding. “Dit is iets dat wij al jaren vragen, omdat wij er niet mee akkoord gaan dat de rechten die wij hebben opgebouwd door te gaan werken ons op één of andere manier worden afgepakt. De eerste maand krijgen vrouwen immers slechts 82 procent van hun loon. De volgende weken is dit nog minder”, zegt Herlindis Moestermans, voorzitster van de Nederlandstalige Vrouwenraad.

Het kostenplaatje van deze maatregel zal voor België circa 166 miljoen euro bedragen. De kritiek dat deze uitbreiding de overheid duur zal opbreken, is ongegrond, vindt Ria Luyten van de Nederlandstalige Vrouwenraad. “De regering kan het zich wel permitteren om miljarden uit te geven aan banken. Het is niet eerlijk dat vrouwen nog steeds worden benadeeld, terwijl de economische groei er de laatste twintig jaar is gekomen door de vrouwen. Toch worden ze nog steeds minder betaald.”

Investeren ook belangrijk

Europarlementslid Dirk Sterckx (Open VLD) is voorstander van het moederschapsverlof, maar vindt het standpunt van het Europees parlement niet evenwichtig. Hij vreest dat twintig weken lang honderd procent doorbetaling de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt nadelig zal beïnvloeden. Zo bestaat volgens hem het risico dat ze minder snel aan een job zullen geraken en indirect minder carrièremogelijkheden zullen krijgen.

Van Brempt zegt dat Scandinavische landen aantonen dat een uitgebreider moederschapsverlof wél zijn vruchten afwerpt. “Vrouwen hebben er recht op veertig weken zwangerschapsverlof en krijgen een volledig loon. In die landen werkt 75 procent van de vrouwen. In België is dit zestig procent. Als we mee evolueren, zullen de extra kosten snel maatschappelijk worden terugbetaald. De inkomsten zullen veel hoger liggen dan de kostprijs. Momenteel heerst er een sfeer waarin we willen besparen, maar het is ook belangrijk om te investeren in gezinnen en in onze economie.”

Gezinspolitiek

“Momenteel ligt de financiering bij de sociale zekerheid, meer bepaald bij de ziekteverzekering. Maar zwanger zijn is geen ziekte. Het is daarom ook belangrijk dat er een gezinspolitiek komt die daarvoor een budget voorziet. Ook die discussie moeten we voeren”, zegt Van Brempt.

Momenteel heeft het Europees parlement de richtlijn goedgekeurd. Het is wachten op de goedkeuring van de Raad van de Europese Unie. Ook zal het voorstel voor een tweede lezing worden doorverwezen naar het Europees parlement.

“Dat het Europees debat over de uitbreiding nu volop bezig is, is een kans om op Belgisch en Vlaams niveau een goede discussie te starten over een gezinspolitiek”, aldus Van Brempt.

take down
the paywall
steun ons nu!