“Is dit de warme samenleving van Kris Peeters?”
Interview, Nieuws, Samenleving, België -

“Is dit de warme samenleving van Kris Peeters?”

In de social profitsector groeit het ongenoegen. De Vlaamse regering weigert te onderhandelen over een nieuw vijfjaarlijks sociaal akkoord, maar bespaart ondertussen driftig verder. Onder meer Vorming Plus, Natuurpunt en de DAC-werknemers krijgen het hard te verduren. Kersvers federaal secretaris van BBTK Jan-Piet Bauwens weet meteen wat gedaan de komende maanden.

donderdag 21 oktober 2010 10:17
Spread the love

Leuvenaar Jan-Piet Bauwens leidt voortaan de BBTK-troepen in de social profit. Hij neemt het roer over van André Langenus in onzekere tijden: een federale regering die niet kan regeren en een Vlaamse regering die alleen oog heeft voor besparingen.

Toch is er ook een klein beetje goed nieuws. De regering-Leterme besliste eind vorige week om 50 miljoen euro vrij te maken voor de social profit voor 2011. Daarmee wordt wel de traditie van de vijfjarenakkoorden in de sector doorbroken.

“Er was nog wat geld over en minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx wou dat gebruiken voor een stuk nieuw beleid en was ook bereid om iets af te staan aan het personeel in de sector. We wilden het geld dat er was niet laten liggen en hebben dat georiënteerd richting uitbouw van de tweede pensioenpijler en extra jobs in de sector. Dit geld zien we als een tussenetappe. Het blijft de bedoeling om een vijfjarenakkoord af te sluiten. Vraag blijft met wie we dat moeten afsluiten want er is geen regering die beslissingen kan nemen. Maar ze zijn nog niet af van ons. We blijven mobiliseren. Koopkracht blijft bijvoorbeeld zeer belangrijk. Vergeet niet dat de vorige interprofessionele akkoorden waarbij alle werknemers in de privésector toch iets hebben gekregen, aan ons zijn voorbijgegaan.”

Er is geen federale regering, maar de Vlaamse regering kan wel akkoorden afsluiten.

“Dat is onze grote frustratie. We hebben onze voorstellen op 2 februari ingediend. In Vlaanderen is daar behalve één verkennend gesprek niets mee gebeurd. De Vlaamse regering werkt zogezegd hard, maar daar merken de 100.000 werknemers in de Vlaamse social profit niets van.”

Er wordt gefluisterd dat sommige Vlaamse ministers niet warm lopen voor een sociaal akkoord in de social profit.

“De wil om een akkoord te sluiten is er duidelijk niet. Wij leggen ons daar niet bij neer en trekken op 19 november opnieuw naar Brussel.”

De sector wordt ondertussen wel getroffen door besparingen. Een organisatie als Vorming Plus verliest 25 procent van haar subsidies.

“Niet alleen Vorming Plus deelt in de klappen. Ook Natuurpunt wordt zwaar getroffen. Ik hoor dat men ook zwaar wil besparen bij de migrantenfederaties.”

Er wordt natuurlijk overal bespaard.

“Alle sectoren moeten 2 procent inleveren. Maar bij sommige organisaties gaat het om 25 procent. Dat betekent dat een kwart van het personeel moet afvloeien. Het is ook helemaal niet duidelijk waarom de regering dat doet. Wij worden niet betrokken en moeten alles gewoon in de krant lezen.”

Volgens minister-president Kris Peeters zijn deze besparingen maar de voorbode van de grote sanering die er nog aankomt als de federale overheidsschuld en het begrotingstekort moet worden weggewerkt.

“Gaat men dan alleen de social profit aanpakken en gaan al die bedrijven die cadeaus krijgen vrijuit? Uiteindelijk gaat het om kleine bedragen maar het is voor die organisaties wel de doodsteek. Zij doen belangrijk werk, vaak met kansarmen en hebben die subsidies echt nodig. Is dat die zogenaamde warme samenleving van minister-president Kris Peeters? Zijn die besparingen trouwens wetenschappelijk onderbouwd? Ik weet het niet want wij worden niet uitgenodigd.”

De vakbonden protesteerden deze week ook tegen de afbouw van 800 jobs in het Derde Arbeidscircuit (DAC). Dat is een tewerkstellingsprogramma waarbij (langdurig) werkzoekenden aan het werk worden geholpen in de social profitsector.

“Hier veegt de regering ook tien jaar oude afspraken van tafel. En opnieuw is er geen enkel overleg.”

U staat voortaan aan het hoofd van de socialistische bediendenbond in de social profitsector. Welke accenten gaat u leggen?

“Ik kom zelf uit de basis en heb twintig jaar als opvoeder gewerkt in een instelling voor personen met een mentale handicap. Ik zal altijd blijven luisteren naar de mensen aan de basis. André Langenus, mijn voorganger, heeft het huis van BBTK in de social profit opgebouwd. Ik mag het verder inrichten.”

take down
the paywall
steun ons nu!