Verslag, Nieuws, Politiek, België -

Campagne tegen “nationalistisch populisme”

De socialistische vakbond ABVV lanceert een campagne tegen de “populistische en nationalistische slogans”. Dat maakte voorzitter Rudy De Leeuw bekend op het congres van de bediendenvakbond BBTK. “We moeten ons verzetten tegen diegenen die meer regionale macht willen om een neoliberaal beleid te voeren en die andere gewesten de middelen voor een sociaal beleid willen ontnemen”, aldus de Leeuw.

donderdag 21 oktober 2010 13:14
Spread the love

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw stoort zich aan populistische slogans. “Het politiek debat gaat niet over de echte inzet van de staatshervorming. Over fiscale autonomie doet men alsof het om een debat gaat tussen voorstanders van goed bestuur en tegenstanders die geen verantwoordelijkheid willen opnemen”, zei hij in een toespraak op het BBTK-congres in Blankenberge.

Volgens De Leeuw vergeet men altijd te zeggen welke factoren de financiering van de federale overheid hypothekeren. Hij geeft het voorbeeld van de minderontvangsten door de belastinghervorming van minister van Financiën Reynders en de notionele interestaftrek.

De campagne van het ABVV komt er na vier maanden onderhandelen. De Leeuw: “We hebben de politici in alle discretie laten onderhandelen. Maar in de nota-De Wever lezen we dat ze nu op gebieden komen die de welvaartstaat dreigen te ontmantelen en de sociale cohesie verzwakken.”

Bij het ABVV zijn ze geschrokken van bepaalde hoofdstukken in de nota van Bart De Wever. “We zijn bijvoorbeeld zeer bezorgd over de overheveling van de kinderbijslag. 30 procent van de kinderbijslag gaat naar verhoogde uitkeringen voor kinderen van weduwen, mindervaliden of langdurig werklozen. Zullen alle gewesten voldoende middelen hebben om dat te financieren? Een dergelijke transfer zullen we nooit aanvaarden”, aldus De Leeuw.

Ook in de splitsing van de personenbelasting ziet De Leeuw geen heil. “Voor het zelfde werk zullen sommige werknemers in het zelfde bedrijf een ander netto-inkomen hebben dan hun collega’s.”

Volgens De Leeuw zet dat het federale loonoverleg onder druk. “Aan één groep zal men zeggen: jullie hebben al een nettoverhoging gekregen. Aan de anderen: jullie regio moet maar hetzelfde doen. Dat zet de stijging van de brutolonen onder druk.” Brutolonen die nodig zijn om de sociale zekerheid te financieren, aldus De Leeuw.

Het ABVV vreest ook dat de belastbare basis van de vennootschapsbelasting wordt uitgehold. “Zo krijgen we fiscale concurrentie en gaan we naar een tarief van 12,5 procent zoals in Ierland”, aldus De Leeuw.

Die voorstellen bewijzen volgens De Leeuw dat N-VA de staatshervorming misbruikt om de solidariteit af te breken.

ABVV-voorzitter De Leeuw riep alle progressieven in Vlaanderen op om de handen in elkaar te slaan. “SP.A, Groen! en alle progressieven: als jullie dat doen zal dat bij syndicalisten, in het middenveld en de culturele wereld op applaus onthaald worden.

BBTK-voorzitter Erwin De Deyn had ook nog een boodschap voor SP.A. “Loop Bart De Wever niet achterna. Werk samen met Di Rupo. De socialisten vormen de grootste familie. Zij moeten samenwerken op basis van een socialistisch alternatief. Er moet – met de groenen en de progressieven binnen de christendemocratie – een groot progressief blok komen. De echte discussie gaat immers tussen links en rechts.”

Volgens De Deyn is het nu al duidelijk wie beter zal worden van de regionalisering. “De aandeelhouders en de happy few die zich een privéverzekering kunnen permitteren.”

Tijdens de afgelopen maanden was De Deyn niet gelukkig met de koers van SP.A. “We hebben de indruk dat SP.A op cruciale momenten De Wever volgt. Ze moeten een linkse koers varen waar de kiezers zich in herkennen. Ik denk dat er voldoende kiezers zijn voor zo’n koers”, aldus De Deyn.

Het ABVV heeft een eerste folder klaar die verdeeld zal worden op de werkvloer. De folder neemt de regionalisering van de belastingen onder vuur en werd opgevrolijkt met cartoons van Kroll. Een link naar de folder in pdf vindt u hieronder.

take down
the paywall
steun ons nu!