Congo telt hoogste aantal tienermoeders ter wereld
Nieuws, Wereld, Afrika, Congo -

Congo telt hoogste aantal tienermoeders ter wereld

Van elke duizend meisjes tussen vijftien en negentien in de Democratische Republiek Congo, krijgen er per jaar gemiddeld 201 een kind. Ook in veel andere arme landen is het aantal tienermoeders erg hoog. Wereldwijd kunnen steeds meer mensen moderne contraceptiva gebruiken en medische hulp inroepen rond vruchtbaarheid en zwangerschap, maar de vooruitgang vertraagt.

woensdag 20 oktober 2010 17:16
Spread the love

Veel landen proberen hun bevolking aan moderne contraceptiva te helpen en de nodige informatie en zorgen te bieden om gezonde en gewenste kinderen op de wereld te zetten. Dat helpt mensen om aan de armoede te ontsnappen en houdt ook de bevolkingsaanwas in toom. Maar de vooruitgang die de voorbije tien jaar geboekt werd, vertraagt, zegt het UNFPA in zijn het vandaag gepubliceerde Wereldbevolkingsrapport.

Schaarse contraceptiva

Dat is onder meer af te lezen uit de nieuwste statistieken over tienerzwangerschappen, het gebruik van contraceptiva en zuigelingen- en moedersterfte. Vooral arme landen en ook arme bevolkingslagen in rijkere landen blijven slecht scoren. In de Minst Ontwikkelde Landen krijgen per jaar meer dan tien op honderd meisjes tussen vijftien en negentien een kind. Afrikaanse landen als Congo, Tsjaad, Guinea,  Mali en Niger spannen de kroon met cijfers van meer dan vijftien op honderd. Ter vergelijking; in België worden per jaar maar acht op duizend meisjes tussen vijftien en negentien moeder, in Nederland maar vier op duizend.

In veel arme landen blijft ook het gebruik van voorbehoedsmiddelen erg laag. In Somalië gebruikt maar één procent van de vruchtbare, getrouwde vrouwen moderne contraceptiva. Ook in Angola, Benin, Tsjaad, de DRC, Guinea, Eritrea, Mali en Niger ligt dat aandeel niet hoger dan 6 procent. Andere arme landen doen veel beter: Rwanda haalt bijvoorbeeld 26 procent, Bolivia 34 procent en Bangladesh 48 procent.

Nog veel schrijnender zijn de cijfers over de zuigelingensterfte, een andere indicator van een gebrekkige gezondheidszorg rond zwangerschap en geboorten. In Afghanistan halen 152 op duizend leven geboren kinderen hun eerste verjaardag niet. Ook in Angola, Tsjaad, de DRC, Guinee-Bissau, Mali, Nigeria en Somalië sterft meer dan één op de tien zuigelingen. In België en Nederland bedraagt de zuigelingensterfte maar vier op duizend.

Goed rapport

Veel meer vooruitgang is er in landen die meer kunnen investeren in gezondheidszorg en dat ook doen. Vooral de grote Aziatische landen kunnen een goed rapport voorleggen. In India gebruikt 49 procent van de vruchtbare, getrouwde vrouwen moderne voorbehoedmiddelen, in Indonesië 57 procent en in China zelfs 86 procent – maar daar is de dwang van de éénkindpolitiek niet vreemd aan. India heeft zuigelingensterfte teruggedrongen tot 52 op duizend, Indonesië tot 24 op duizend en China tot 22 op duizend. Ook Latijns-Amerika scoort erg goed met een gemiddelde zuigelingensterfte van 20 op duizend en 64 procent van de vruchtbare, getrouwde vrouwen die voorbehoedmiddelen gebruiken.

Het UNFPA legt er de nadruk op dat ook in de allerarmste landen bevolkingsgroepen die meer verdienen of hoger op de maatschappelijke ladder staan, ook veel meer vooruitgang boeken op het vlak van reproductieve gezondheidszorg. De grote uitdaging is de grote ongelijkheid binnen en tussen landen weg te werken die veel arme mensen het recht ontzegt op een veilige manier gezonde en gewenste kinderen op de wereld te zetten.

Het Wereldbevolkingsfonds schat dat de wereld nu iets meer dan 6,9 miljard mensen telt. Volgens het meest aannemelijke scenario zal dat aantal toenemen tot meer dan 9 miljard in 2050. Azië zal dan meer dan 5 miljard inwoners tellen, Afrika bijna 2 miljard.
 

Peter Dhondt
IPS(PD, JG)

take down
the paywall
steun ons nu!