Interview, Politiek, Cultuur, België -

“Samenwerken tussen culturen is meerwaarde”

Meer dan tweehonderd kunstenaars steunen de oproep 'Solidariteit maakt een cultuur groot'. Ze zetten zich af tegen de toenemende polarisering tussen Vlamingen en Walen. Initiatiefnemer Lieve Franssen en medeondertekenaar Piet Maris (Jaune Toujours) leggen uit waarom.

dinsdag 19 oktober 2010 23:04
Spread the love

“Vanuit de culturele sector willen we laten horen dat wij niet akkoord gaan met die mentaliteit die gecreëerd wordt rond de Vlaamse identiteit. We leven in een land met Franstaligen, Vlamingen en mensen van allerlei origines. Een discours dat de Vlaamse cultuur vooropstelt is gevaarlijk en zet mensen tegen elkaar op. Wat is een Vlaamse identiteit overigens? Ik voel mij Vlaming, Belg én Limburger”, zegt Lieve Franssen, dirigent van Brecht-Eisler Koor.

“Ik voel mij vooral een Brusselaar. Wat niet wil zeggen dat ik anti-Vlaming ben. Maar wanneer ‘Vlaming’ staat voor intolerantie en gesloten grenzen, sta ik niet bepaald te popelen om me daarmee te associëren”, zegt Piet Maris, muzikant bij Jaune Toujours.

“Ik kom vaak in het buitenland en het is niet de Vlaamse cultuur, maar de samenwerking tussen de twee culturen en de bereidheid om ervaringen uit te wisselen die mensen als een meerwaarde ervaren. Mensen zitten niet te wachten op een cultuur die zich wil isoleren. Dat is eerder een verarming dan een verrijking”, aldus Maris.

N-VA niet gelijk aan dé publieke opinie

“De geesten van de mensen zijn ondertussen verdwaasd door de berichtgeving in de media. Als Bart De Wever iets zegt, wordt dat niet meer in vraag gesteld. Men gaat ervan uit dat wat hij zegt waar is, terwijl hij bijvoorbeeld eigenlijk absoluut geen grote toegevingen doet. Zijn nieuwe nota is nog steeds het programma van de N-VA, misschien alleen een beetje afgezwakt”, zegt Franssen.

“Volgens de N-VA vertolken artiesten de mening van de brede bevolking niet. Het laatste concert van Belgavox heeft bijvoorbeeld minder steun en publieke belangstelling gekregen omdat iedereen zich gedeisd hield in de aanloop naar de verkiezingen uit schrik om kiezers te verliezen aan de N-VA. De N-VA heeft dat gebruikt in haar discours door te zeggen dat wij maar weinig mensen vertegenwoordigen”, zegt Maris.

“Maar als je alleen de N-VA-verkozenen gaat tellen, zijn ze ook niet met zoveel. Het verschil is dat zij een kiesstelsel hebben om te zeggen hoeveel procent van de bevolking ze vertegenwoordigen. Wij kunnen geen gebruik maken van een kiesstelsel. Ons krijg je dan ook niet te zien in kranten. Maar het staat wel vast dat wij ook een groot deel van de publieke opinie vertolken”, aldus Maris.

Wat met de Brusselaars?

“Wie ook vergeten wordt in dat hele verhaal zijn de Brusselaars. Er is een polarisering tussen Vlamingen en Walen. Maar wat met de Brusselaars? Daar heeft Bart De Wever geen oplossing voor. Hij doet ook geen voorstellen. Mensen zeggen terecht dat een verregaande staatshervorming tien keer meer geld zal kosten dan een deftige oplossing binnen de huidige structuren,” aldus Maris.

“Het is niet zo dat we tegen efficiëntie, vooruitgang of hervorming zijn. Dat is wat velen denken wanneer je niet meegaat in de redeneringen van de N-VA. Maar je moet verder durven nadenken over wat die hele redenering over de Vlaamse identiteit en een onafhankelijk Vlaanderen op het einde van de rit kost”, zegt Maris.

take down
the paywall
steun ons nu!