Wereld, Afrika, Samenleving, Politiek, Congo, Feminisme, Mensenrechten, Vrouwenrechten, Wereldvrouwenmars, Bukavu, Zuid-Kivu -

Wereldvrouwenmars tegen geweld en discriminatie van vrouwen

Op zondag 17 oktober vond de derde Internationale Wereldvrouwenmars plaats in Bukavu, de hoofdstad van Zuid-Kivu, in het oosten van Congo. Congolese en internationale delegaties kwamen er op voor de rechten van de vrouw, wereldwijd. Meer dan duizend vrouwen uit 42 landen waren daarbij aanwezig.

maandag 18 oktober 2010 19:10
Spread the love

De wereldvrouwenmars is een wereldwijd netwerk van allerhande actiegroepen die strijden tegen de ongelijkheid en discriminatie van vrouwen. De mars vond plaats in Bukavu uit solidariteit met de vrouwen die dagelijks slachtoffer zijn van de schrijnende armoede en het extreem geweld in de Kivu-regio.

België mobiliseerde meer dan tachtig vrouwenorganisaties. Deze actie maakt het mogelijk om Belgische vrouwengroepen zichtbaar te maken en te versterken. Ook zij scharen zich achter gemeenschappelijke eisen tegen (seksueel) geweld en armoede waar vrouwen het slachtoffer van zijn.

Doelstelling

De mars wil een solidariteitsbeweging creëren tussen de verschillende vrouwengroepen. Ook wil deze actie vrouwen sensibiliseren over hun situatie zodat ze inzicht krijgen in de oorzaak van hun onderdrukking en de mogelijke alternatieven.

De mars vraagt blijvende aandacht voor vrouwen en vraagt actie op lokaal, regionaal en internationaal niveau om de situatie van vrouwen op het vlak van armoede en geweld te verbeteren.

In de aanloop van deze vrouwenmars discussieerden vertegenwoordigers van deze globale feministische actiebeweging een week lang over de situatie van vrouwen.

Vier centrale thema’s kwamen in de discussies aan bod: geweld tegen vrouwen, economische autonomie van vrouwen, verdediging van openbare basisvoorzieningen en vrede en demilitarisering.

take down
the paywall
steun ons nu!