Nieuws, Samenleving, België, Leonard -

Christelijke bewegingen reageren onthutst op uitspraken Léonard

Nagenoeg iedereen reageerde ondertussen op de uitspraken over 'gerechtigheid' en de 'aidsepidemie' van aartsbisschop Léonard. Minder gekend is dat ook een aantal christelijke bewegingen 'onthutst' reageerden op de uitspraken van de kerkleider. Hieronder de reacties van ACW, Pax Christi, Broederlijk Delen, Caritas Catholica Vlaanderen.

maandag 18 oktober 2010 20:19
Spread the love

We beginnen met de reactie van Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede met als lidorganisaties Broederlijk Delen, Caritas Catholica Vlaanderen, Caritas International, Kerkwerk Multicultureel Samenleven, Missio, Pax Christi Vlaanderen, Caritas Present en Welzijnszorg.

“Katholieke solidariteitsorganisaties zijn onthutst over de wijze waarop aartsbisschop Léonard spreekt over “gerechtigheid” en de aids-epidemie”

Het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, met haar acht christelijke lidorganisaties, is geschokt en verontwaardigd door de manier waarop Mgr. Léonard in zijn jongste boek spreekt over “een soort immanente gerechtigheid” in het kader van de aids-epidemie.

Bovendien, als organisaties die elke dag vanuit het evangelie werken aan rechtvaardigheid, vrede, solidariteit en caritas willen wij onder geen beding dat het woord ‘rechtvaardigheid’ of ‘gerechtigheid’ op dergelijke wijze wordt uitgehold.

Geen enkele ziekte is gerechtigd of rechtvaardig. Aan aids ‘hoogstens een soort immanente gerechtigheid’ toeschrijven kan misschien als vrijblijvende gedachte nog in iemand opkomen, maar is op geen enkele wijze een vertolking van de blijde boodschap van Jezus Christus. Jezus nam tegenover elke zieke en lijdende medemens een consequente houding van mededogen en erbarmen aan. Hij bracht in de wereld een nieuwe wijze van omgaan met zieke en uitgestoten mensen.    

Van een bisschop of voorganger in de Kerk verwachten we geen ongrijpbare, onverstaanbare bespiegelingen, maar een levende getuigenis over de betekenis van Jezus Christus voor onze wereld. De evangelische boodschap wil in Gods naam boven alles bemoediging, steun, redding, bevrijding, genezing, vergeving, barmhartigheid, vrede, mededogen en leven brengen.

De onbegrijpelijke uitspraak van de aartsbisschop over aids vindt geen enkele grondslag in het evangelie en doorkruist op zeer pijnlijke wijze onze moeizame, dagelijkse en dienstbare volgehouden inzet voor vrede, gerechtigheid, verzoening, solidariteit en zorg voor de schepping. De uitspraak van aartsbisschop Léonard vindt ook geen enkel aanknopingspunt in de “Sociale leer van de katholieke Kerk”, noch in het Tweede Vaticaans Concilie noch in de grote sociale pauselijke encyclieken van de voorbije honderd jaar.

Wij durven hopen dat aartsbisschop Léonard zichzelf zal willen corrigeren en alleen nog een waarachtige evangelische stem zal laten horen over één van de meest pijnlijke en dodelijke ziekten van onze tijd. Onze gezamenlijke zorg een meer rechtvaardigheid en solidariteit maatschappij draait niet om een vreemde, niet te begrijpen theorie, maar om mensen die allen kinderen van God zijn, broers en zussen in de letterlijke en volle zin van het woord.

Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede met als lidorganisaties Broederlijk Delen, Caritas Catholica Vlaanderen, Caritas International, Kerkwerk Multicultureel Samenleven, Missio, Pax Christi Vlaanderen, Caritas Present, Welzijnszorg. 

Ook het ACW mengde zich bij monde van haar algemeen voorzitter Patrick Develtere in het debat.

“Het ACW, de koepel van christelijke werknemersorganisaties, komt op voor kwetsbare mensen. In haar maatschappijproject heeft zingeving en religieuze inspiratie een plaats.

Het ACW betreurt uitspraken van kerkelijke beleidsverantwoordelijken die eerder lijken te veroordelen dan te begrijpen, die eerder lijken uit te sluiten dan met zorg te omringen.

Het ACW steunt gelovigen en godsdienstige groepen die zich in eigen kring en in pluralistische middens inzetten voor mensen, getroffen door het onrecht van een vreselijke ziekte of van pijnlijke uitsluiting om welke reden dan ook. Het Evangelie roept op tot liefde, gerechtigheid en begrip.

Juist Jezus kwam in zijn tijd op voor de ontkoppeling van ziekte en schuld. Het ACW bemoedigt en steunt al wie zich inzet voor deze gerechtigheid.”

take down
the paywall
steun ons nu!