Brussel ontving de voorbije weken verschillende internationale evenementen, zoals de Europese betoging tegen de besparingsmaatregelen met 80.000 deelnemers en het 'No Border Camp' dat zich verzette tegen het Europese migratiebeleid en open grenzen eiste.

Naar aanleiding van deze activiteiten hebben ernstige inbreuken op het recht op betogen en het recht op vrije meningsuiting plaatsgevonden. Nochtans worden deze rechten gegarandeerd door de grondwet.
 
Honderden mensen werden 'preventief' aangehouden door de ordediensten. Bovendien blijkt uit verschillende getuigenissen dat de politie tijdens de duur van de arrestatie fysiek en psychologisch geweld gebruikte. Ook journalisten werden bedreigd of zelfs opgepakt door de politie.

Opvallende gebeurtenissen

Op woensdag 29 september wilden deelnemers van het No Border Camp de Europese betoging vervoegen. Onderweg naar het verzamelpunt werden de betogers 'preventief' gearresteerd op straat en in de metro. Wie de betoging toch kon aanvatten, werd ter hoogte van de Hallepoort omsingeld en met geweld ingerekend door de politie. Resultaat: 300 'preventieve' administratieve arrestaties.
 
Vrijdag 1 oktober zou om 19 uur aan het Zuidstation een betoging gehouden worden. Terwijl geen enkel incident aanleiding gaf tot een politie-ingrijpen, werden betogers en toevallige voorbijgangers in de boeien geslagen (ongeveer 150 arrestaties).

De administratieve aanhoudingen werden verricht op basis van een samenscholingsverbod voor groepen vanaf 5 personen dat werd uitgeschreven door de burgemeesters van Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst. De politie arresteerde echter iedereen die zich voor het Zuidstation bevond en er  'jong' of 'alternatief' uitzag.

Deze willekeurige aanhoudingen mondden op het commissariaat uit in geweld: seksuele vernederingen en onmenselijke behandelingen (slagen en verwondingen, weigeren van de toegang tot water en toilet, …). Onaanvaardbare handelingen.

Oproep tot betoging en eisen

Wij, ondertekenaars, klagen de willekeurige 'preventieve' aanhoudingen op basis van uiterlijk aan die plaatsvonden wanneer mensen hun recht op betogen wilden uitoefenen. We veroordelen het geweld waarmee de ordediensten deze mensen behandeld hebben.
Wij roepen iedereen die bezorgd is om de naleving van deze fundamentele mensenrechten op om deel te nemen aan een vreedzame bijeenkomst op 16 oktober om 15 uur aan de Hallepoort om te eisen dat:

    * de verantwoordelijkheden achter deze ernstige gebeurtenissen worden uitgeklaard;
    * justitie het licht laat schijnen op het geweld en de slechte behandeling van betogers;
    * het recht op betogen, op vrije meningsuiting en op fysieke integriteit worden gerespecteerd.

Ondertekenaars:

Action pour la Paix, Attac-Liège, Attac-ULB, Bruxelles-laïque, Climat et Justice Sociale (CJS), Collectif Artivist, Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers-Monde - Belgique (CADTM-Belgique), Comité pour la Liberté d'Expression et d'Association (Clea), Coordination contre les Rafles, les Expulsions et pour la Régularisation (CRER), Ecolo-ULB , Désobéissance Action Changement (DAC), Désobéissance Civile Belgique (DCB), Egalité, Front des Gauches (PC, LCR, PSL, Vélorution, CAP, PH), Etudiants FGTB de l'ULB, Jeunes AntiCapitalistes (JAC), Ligue Communiste des Travailleurs (LCT), Ligue des droits de l'Homme (LDH), Liga voor Mensenrechten, Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie (MRAX), Mouvement politique des objecteurs de croissance (mpOC), Parti du Travail de Belgique (PTB), Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB), Vredesactie

Verslag, België, Mensenrechten, Nieuws -

500 betogers voor het recht op betogen

500 mensen betoogden in Brussel voor het recht op betogen, vrije meningsuiting, fysieke integriteit en persvrijheid. Aanleiding was het politiegeweld tijdens de week van het No Border Camp. De betoging vertrok aan de Hallepoort en eindigde nabij de gevangenis van Sint-Gillis. Daar was een open podium voorzien voor getuigenissen. De optocht verliep vreedzaam.

zondag 17 oktober 2010 16:13
Spread the love

Het initiatief ging uit van een collectief verontruste burgers. De oproep werd ondersteund door verschillende organisaties waaronder de Liga voor de Mensenrechten.

De betoging wilde de mensenrechtenschendingen aankaarten die plaatsvonden tijdens de duur van het No Border Camp.

Tijdens de Euromanifestatie van woensdag 29 september en de betoging tegen gesloten asielcentra op vrijdag 1 oktober werden in totaal 500 mensen “preventief” gearresteerd. Een “preventieve” administratieve aanhouding bestaat juridisch niet en is een regelrechte schending van het recht op betogen (zie artikel Le Soir).

Bovendien werden mensen onderschept die niets met het gebeuren te maken hadden zoals een Franse toerist of toevallig voorbijrijdende fietsers. De aanhoudingen gebeurden op basis van uiterlijk: wie er jong en alternatief uitzag en zich op straat begaf, riskeerde 12 uren opsluiting.

Het bleef echter niet bij arrestaties: fysiek geweld, psychologische kwellingen en zelfs seksuele misbruiken grepen op het commissariaat plaats. Uit verschillende getuigenissen blijkt dat hoofdcommissaris Vandersmissen rechtstreeks betrokken was bij de ergste feiten.

De getuigenis van de Amerikaanse antropologe Anne Maeckelbergh die door Mo* werd verspreid en vertaald (zie link onderaan), illustreert wat er zich zoal binnen de muren van het commissariaat afspeelde.  Politiecommissaris De Coninck reageerde onmiddelijk: “De uitlatingen van die dame zijn onaanvaardbaar en zouden eventueel kunnen leiden tot bijkomende vervolgingen wegens smaad.” Het is maar zeer de vraag of de politie ook de tientallen andere klachten die momenteel binnenstromen bij het comité P zal kunnen afdoen als “smaad”.

Tenslotte kwam de persvrijheid in het gedrang. Op videobeelden is te zien dat tijdens de Europese betoging van 29 september fotografen werden bedreigd met pepperspray. Op vrijdag 1 oktober werd onze fotograaf MediActivista aangehouden toen hij foto’s nam van het politiegeweld. Ik was bij hem en wees de agenten erop dat wij journalisten van dewereldmorgen.be waren. De politie antwoordde echter dat ze mij ook zouden arresteren als ik niet vertrok. MediaActivista bracht de nacht in de cel door en werd pas de volgende ochtend weer vrijgelaten.

Het aanhouden van burgerjournalisten is een inbreuk op de persvrijheid. In België geldt de vrijheid van nieuwsgaring. Iedereen is dus vrij om journalist te zijn. Het is niet aan de politie om te bepalen wie journalist is en wie niet. De Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten verdedigde dit standpunt reeds in het verleden. 

Ten aanzien van al deze mensenrechtenschendingen reageerde minister Turtelboom dat het optreden van de politie “noodzakelijk en efficiënt” was.

take down
the paywall
steun ons nu!