Biodiversiteitslogo tijdens Belgisch EU-voorzitterschap
Wereld, Europa, Milieu, Ontwikkelingssamenwerking, EU, Klimaattop, Biodiversiteit, CO2-uitstoot, Cancun, EU-voorzitterschap, CO2-emissiereductiedoelstelling, Milieubewegingen -

Milieubewegingen willen ambitieuzer Europa op Klimaattop

De Europese milieuraad beraadde zich woensdag over klimaat en biodiversiteit. Een laatste kans om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen voor de internationale Klimaattop in Cancun. Hoewel de EU inzake klimaat een voortrekkersrol wil blijven spelen, vertrekt ze met een zwakke CO2-emissiereductiedoelstelling naar de top. “Een gemiste kans”, zo luidt het bij Belgische milieubewegingen.

vrijdag 15 oktober 2010 18:15
Spread the love

Als EU-voorzitter nam België het initiatief en schreef een ‘presidency paper’ in de hoop de discussie scherp te stellen. Toch slaagde ons land er niet in om de openlijke oproep van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland voor een ambitieuzer klimaatbeleid in de raadsconclusies op te nemen.

Zwakke doelstelling

De ministers van Energie van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland vinden dat de emissiereductiedoelstelling van de EU tegen 2020 moet worden opgetrokken van 20 naar 30 procent.

“Als we blijven vasthouden aan een reductiedoelstelling van twintig procent, dan zal Europa ten opzichte van landen zoals China, Japan en de Verenigde Staten hopeloos achterop geraken in de wedloop naar een koolstofarme economie”, schrijven ze in een opiniestuk in The Financial Times.

“De EU kan moeilijk van andere landen verlangen om hun klimaatinspanningen te verhogen als ze zelf vasthoudt aan een zwakke doelstelling. Wil de EU een eerlijk aandeel leveren in de strijd tegen de klimaatverandering, zou ze haar emissiereductiedoelstelling moeten optrekken naar 40 procent”, zegt Sara Van Dyck, beleidsmedewerker energie en klimaat bij de Bond Beter Leefmilieu.

“Bovendien is een hogere doelstelling voor 2020 nodig, willen we de Europees beloofde reductie van 80 tot 95 procent tegen 2050 nog binnen bereik houden.”

“Cijfers van het milieuagentschap tonen aan dat Europa 17 procent minder uitstoot dan in 1990. Dit wil zeggen dat 30 procent tegen 2020 binnen de mogelijkheden ligt. Een hogere emissiereductiedoelstelling moet er eveneens voor zorgen dat Europa de boot van de groene revolutie niet mist.”

Ook het ACW, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties, benadrukt het belang van meer ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen. Een rapport van de Europese Commissie toont aan dat 30 procent reductie haalbaar is, als ook andere industriële landen meedoen.

De uitstoot van broeikasgassen met twintig procent verminderen is volgens het ACW onvoldoende om te voorkomen dat het klimaat op hol slaat en dat er talrijke slachtoffers zullen vallen.

Biodiversiteitsverlies terugdringen

De Europese ministers van Energie onderhandelden ook over een gemeenschappelijk EU-standpunt over biodiversiteit. De achteruitgang van de biodiversiteit in de wereld moet tegen 2020 stoppen. Ook dit zal een cruciaal agendapunt zijn op de komende Klimaattop in het Mexicaanse Cancun. 

De conclusies van de Europa Milieuministers wijzen op een engagement wat betreft de integratie van biodiversiteit in diverse beleidsdomeinen zoals onder meer landbouw, visserij en toerisme. Ook zeggen ze (financiële) ondersteuning te verlenen.

Sabine Leemans, beleidscoördinator van WWF België, stelt echter dat de EU op de proppen moet komen met concretere voorstellen over de financiering. “Nu verwijzen de ministers enkel naar de oude belofte om 0,7 procent van het BNP te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Europa slaagt hier echter nog steeds niet in. Stel dat de EU-lidstaten de 0,7%-doelstelling wel zouden halen en het extra geld gelijk zouden verdelen over de verschillende millenniumdoelen, dan zou het budget voor biodiversiteit verdubbelen.”

De inzet van de internationale biodiversiteitsonderhandelingen is enorm. Er is geen tijd meer voor beloftes. De natuurlijke leefgebieden en de diversiteit aan soorten zijn belangrijk voor de globale economie. Miljarden mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van bossen, visserij en waterrijke gebieden.

take down
the paywall
steun ons nu!