Marcelo Barros, Braziliaans bevrijdingstheoloog
Nieuws, Milieu, Politiek, Katholieke kerk, Brazilië, Abortus, Bisschoppen, Bevrijdingstheologie, José Serra, Dilma Rousseff, Presidentsverkiezingen, Arbeiderspartij (PT), Ecologische spiritualiteit, Marcelo Barros, Marina Silva, President Lula da Silva, Christelijke basisbewegingen -

“Braziliaanse bisschoppen blokkeren verkiezing opvolgster Lula”

De Braziliaanse bevrijdingstheoloog, Marcelo Barros, windt er geen doekjes om. Volgens hem blokkeren een aantal reactionaire bisschoppen van de katholieke kerk de verkiezing van Dilma Rousseff als kandidate voor de Arbeiderspartij (PT) van president Lula da Silva in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Op 31 oktober gaat het grootste land van Latijns-Amerika weer naar de stembus.

vrijdag 15 oktober 2010 15:15
Spread the love

Marcelo Barros is momenteel in België op uitnodiging van Rechtvaardigheid en Vrede. Hij komt de Nederlandse vertaling van zijn nieuwste boek voorstellen ‘Hemel en aarde huwen’ over ecologische spiritualiteit aan beide kanten van de Atlantische Oceaan.

Zondag heeft hij een ontmoeting met de Braziliaanse gemeenschap in Brussel en maandag geeft hij een gastcollege aan het Centrum voor Bevrijdingstheologie van de KU Leuven.

Stemadvies uitgespeeld

De PT-kandidate, Dilma Rousseff, haalde in de eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen op 3 oktober 2010 net geen absolute meerderheid (47 procent).

Volgens Barros is de belangrijkste reden dat haar grootste uitdager, José Serra, kandidaat voor de centrumrechtse Sociaaldemocratische Partij van Brazilië (PSDB) en ex-gouverneur van de economisch machtige staat São Paulo, enkele dagen voor de stembusdag het stemadvies uitspeelde van een aantal reactionaire katholieke bisschoppen.

“Ze spelen het abortusthema en het homohuwelijk uit om zo een einde te maken aan de opties die president Lula da Silva maakte”, zegt Barros.

In de eerste ronde haalde de voormalige minister van Milieu, Marina Silva, onverwachts 20 procent van de stemmen voor de Groene Partij (PV). Het is nu heel onzeker wat haar kiezers zullen doen in de tweede ronde, daar analisten er vanuit gaan dat slechts 5 procent van haar aanhang ook echt ‘ecologische’ stemmen zouden zijn. Als lid van een evangelische kerk speelde zij ook sterk op het abortusthema dat de Braziliaanse bevolking momenteel sterk verdeelt.

Manifesten op internet

De vele basisbewegingen die Brazilië rijk is, komen deze dagen in het verweer. Marcelo Barros, één van de boegbeelden van de bevrijdingstheologie, schreef al twee manifesten die momenteel in Brazilië op het internet circuleren. Op maandag 18 oktober worden ze in Rio de Janeiro officieel aan de pers voorgesteld.

Eén manifest is een oproep vanuit de christelijke kerken. Het tweede manifest gaat uit van de diverse andere religies die Brazilië telt (Candomblé, boeddhisme, indiaanse religies, etc.). Hier volgt de volledige versie van het manifest van de christelijke basisbewegingen.

“Als wij zwijgen, zouden de stenen roepen!”

Manifest van protestantse en katholieke christenen vóór het Leven en vóór een Leven in Overvloed!

Wij – mannen en vrouwen, predikanten, kerkelijke medewerkers, pastoors, theologen, priesters, intellectuelen en sociale activisten, leden van verschillende christelijke kerken, en gedreven door de trouw aan de waarheid – verklaren publiekelijk:

De laatste dagen circuleren via het internet, de pers en binnen sommige van onze kerken, uitingen van christelijke leiders die, in naam van het geloof, aan de mensen vragen om niet op Dilma Rousseff te stemmen, onder het voorwendsel dat zij vóór abortus en het homohuwelijk zou zijn alsmede voorstandster van andere maatregelen die “in strijd met de goede zeden” worden geacht.

De kandidate zelf ontkende de juistheid van deze beweringen en heeft zelfs een positief en open gesprek gevoerd met leiders van kerken. Desondanks worden deze geruchten en leugens nog steeds verspreid. Geconfronteerd met deze autoritaire en leugenachtige houding, onder het mom van de verdediging van de goede zeden en het geloof, voelen wij ons verplicht om het woord van Jezus bij de tijd te brengen, en bij dezen verklaren wij, voor geheel Brazilië, dat: “Als wij zwijgen, zouden de stenen roepen” (Lucas 19, 40).

Wij kunnen niet aanvaarden dat sommigen het geloof gebruiken om een kandidatuur te veroordelen. Daarom hebben wij als christenen deze verklaring opgesteld, waarbij wij ons geloof met het dagelijks leven verenigen, vanuit een sociale en politieke analyse van de realiteit en niet alleen op grond van religieuze of dogmatische redenen. In naam van onze betrokkenheid bij het Braziliaanse volk, verklaren wij openlijk dat wij onze stem op Dilma Rousseff zullen uitbrengen en de redenen die ons daartoe bewegen zijn als volgt.

Wij geloven dat in het plan voor een rechtvaardig en gelijkwaardig Brazilië, de verkiezing van Dilma Rousseff tot president van de republiek een grotere stap zal betekenen dan een eventuele overwinning van Serra die, volgens onze analyse, zal leiden tot een achteruitgang op een aantal door het volk behaalde verworvenheden en een effectieve vooruitgang op sociaalcultureel en economisch gebied die tot uitdrukking komen in de verbetering van de levenskwaliteit van de Braziliaanse bevolking.

Wij geloven dat het recht op leven de diepste en mooiste uiting is van mensen die in God geloven, want wij zijn gemaakt naar Zijn Beeld en Gelijkenis. Dus is het verdedigen van het leven óók het verstrekken van gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, grond, werkgelegenheid, ontspanning, cultuur en waardigheid voor alle mensen, in het bijzonder voor diegenen die er het meest behoefte aan hebben. Een rechtvaardige overheid zorgt daarom vooral voor de arme, onrechtvaardig behandelde, vervolgde en belasterde mensen, in overeenstemming met de bergrede van Jezus (Mt 5, 1-12).

Wij geloven dat het plan van God voor deze wereld werd aangekondigd door de woorden en daden van Jezus Christus. Dit plan kan door geen enkele vorm van regering worden uitgevoerd en beperkt zich niet tot slechts een betere sociale en politieke organisatie van de samenleving. Wanneer wij echter “Uw Koninkrijk kome” bidden, dan geloven wij dat het zal komen, niet alleen in een spirituele vorm en beperkt tot de harten, maar vooral in de verandering van sociale en politieke structuren van deze wereld.

Wij weten dat de grote maatschappelijke veranderingen vooral zullen gebeuren door de sociale, politieke en ecologische verworvenheden, die bereikt werden door het georganiseerde volk, en niet slechts door de goedwillendheid van een regeringsleider die meer open staat of meer gevoelig is voor het volk.

Wij stellen ons kritisch op ten opzichte van een aantal aspecten en enkele beleidspunten van de huidige regering die Dilma belooft voort te zetten.

Uit ervaring weten wij echter het volgende: er is een groot verschil tussen een hoofd van de regering die volksbewegingen respecteert en een dialoog voert met de armste lagen uit de samenleving en iemand die een volksdemonstratie door de politie laat onderdrukken.

De aan het bewind zijnde leden van de PSDB, zowel op federaal als op deelstatelijk niveau, hebben in dit opzicht zich altijd gekenmerkt door arrogantie en gehechtheid aan een neoliberaal beleid en door de gevoelloosheid ten opzichte van de grote sociale problematiek van de armste mensen onder het volk.

Wij kennen mensen die zeggen gelovig te zijn en wreedheden tegen kinderen begaan, dus een gelovige kandidaat betekent niet automatisch een rechtvaardig regeerder. Zodoende is het voor ons niet van belang of de kandidaat/kandidate gelovig is of niet. Net als Jezus geloven wij dat het belangrijkste niet zozeer gelegen is in het roepen van: “Here, Here”, maar in het uitvoeren van de wil van God, ofwel van Gods plan.

We hopen dat Dilma het welgekozen buitenlands beleid van president Lula zal voortzetten, vooral in het plan van onze fundamentele integratie met onze zustervolkeren van Latijns-Amerika en in de solidariteit met de Afrikaanse landen waarbij Brazilië een grote morele schuld heeft te voldoen en een lange geschiedenis gemeen heeft.

De integratie met opkomende volksbewegingen in verschillende landen van het continent zal ons leiden tot het zetten van nieuwe en beslissende stappen naar rechtvaardigheid, sociale gelijkheid en zorg voor de natuur in al haar dimensies.

Wij zijn van mening dat een land met duurzaamheid en menselijke ontwikkeling – zoals Marina Silva verdedigt – alleen kan worden opgebouwd met de inlossing van de enorme sociale schuld ten opzichte van het verarmde volk.

Op dit moment is het Dilma Rousseff die dit plan vertegenwoordigt, een plan dat, ondanks de hinderpalen, van start ging in de achtjarige ambtsperiode van president Lula da Silva. Dit is wat op het spel staat in de tweede verkiezingsronde van 2010. Met deze hoop en het besluit daarvoor te strijden, onderschrijven wij:
 
(De ondertekenaars die worden aangemaand om tegen 18 oktober deze oproep te beantwoorden).”

In zijn nieuwste boek ‘Hemel en aarde huwen’ biedt Marcelo Barros inspiratie voor ieder die begaan is met de aarde. Barros wijst erop dat de milieucrisis de kritieke grens nadert. Zijn bevrijdingsecologie stelt dat de mensheid ook op spiritueel vlak een nieuwe richting moet inslaan. Zijn Latijns-Amerikaanse stem opent ook voor Europeanen nieuwe perspectieven.

Brazilië staat voor grote uitdagingen. Barros legt ook een link met zijn land dat één van de grootste reservoirs kent van planetaire biodiversiteit. Waar legt de Braziliaanse regering prioriteiten op ecologisch vlak? Wat kan Europa er van leren?

take down
the paywall
steun ons nu!