De lobbykuisvrouw jaagt op vuile lobbyisten (flickr.com/photos/54192430@N02)
Verslag, Nieuws, Europa, Politiek, Europese Unie, Lobbygroepen -

Welke onfrisse lobbycampagne krijgt uw stem?

De genomineerden voor de vijfde editie van de Worst EU Lobbying Awards zijn bekend. Het zijn allemaal sleutelfiguren in de financiële en de klimaatcrisis. Dit initiatief van Corporate Europe Observatory, Friends of the Earth Europe, LobbyControl en Spinwatch wil de aandacht vestigen op onfrisse lobbypraktijken in de Europese Unie (EU).

donderdag 14 oktober 2010 16:05
Spread the love


doc

In de wandelgangen van de machtsinstellingen in Brussel lopen vele duizenden lobbyisten rond. De organisatoren van de Worst EU Lobbying Awards proberen elk jaar de schijnwerpers te richten op het lobbywerk in de achterkamers van de macht.

“De financiële crisis en het klimaatprobleem tonen de machtsgreep van bedrijfslobbyisten op de Europese besluitvorming”, zegt Paul de Clerck van Friends of the Earth Europe.

“De genomineerden in de categorie ‘klimaat’ lobbyen voor de afzwakking van de milieudoelstellingen van de EU. Op deze manier blijft alles ‘business as usual’. De financiële sector lobbyt op haar beurt tegen elke vorm van regulering van de sector. Hoewel iedereen beseft dat dat tot een nieuwe crisis zal leiden”, zegt de Clerck.

Tot 25 november kan u online stemmen op de volgende genomineerden.

Klimaatcrisis:

BusinessEurope verdedigt de belangen van de zakenwereld, niet die van het klimaat. De lobbygroep is genomineerd voor haar agressieve campagne tegen doeltreffende EU-klimaatdoelstellingen. Tegelijkertijd lobbyt BusinessEurope voor energie-intensieve industrieën zoals olie, staal en chemicaliën.

Staalreus ArcelorMittal richt zijn pijlen op de Europese emissiehandel en de regelgeving rond CO2-reducties. Deze gigant profiteert van kosteloze uitstootvergunningen na een succesvolle lobbycampagne bij de Europese Commissie. Het bedrijf argumenteerde dat de staalindustrie Europa zou verlaten met massaal baanverlies tot gevolg. Uiteindelijk verwerft ArcelorMittal zo een enorme winst aangezien het de extra uitstootvergunningen kan verkopen.

Energiebedrijf RWEnpower profileert zich graag als duurzaam, zonder het werkelijk te zijn. Het bedrijf spendeert een groot budget aan reclamecampagnes om dat imago in stand te houden. Ondertussen lobbyt RWEnpower voor het voortbestaan van haar kolenmijnen en oliefabrieken.

Financiële crisis:

De lobbygroep ISDA waar zakenbank Goldman Sachs deel van uitmaakt, verdedigt de handel in afgeleide producten. Deze producten speelden een sleutelrol in het uitbreken van de financiële crisis. Maar ISDA leert niet uit gemaakte fouten en lobbyt momenteel tegen een strikte regulering van de sector.

Alternatieve beleggingsfondsen zoals hedge funds en private equity-fondsen ontsnappen eveneens aan regulering. Dat is te danken aan het werk van lobbygroepen AIMA en EVCA. Zij argumenteren dat regulering de competitiviteit van de Europese Unie zal aantasten.

De Royal Bank of Scotland (RBS) beïnvloedt achter gesloten deuren de Europese beleidsmakers. De bank weigert zich aan te melden bij het lobbyregister van de Europese Commissie. Op deze manier blijft ze vrij van publieke controle. Bovendien stelde de RBS voormalig commissaris van Industrie Günter Verheugen aan als adviseur. Dat levert de bank heel wat expertise en een netwerk aan contacten op. Maar aangezien Verheugen tijdens zijn mandaat verantwoordelijk was voor de hervorming van de banksector is hier duidelijk sprake van belangenvermenging.


Deze reportage kwam tot stand met de steun van het Fonds Pascal Decroostake down
the paywall
steun ons nu!