(foto archief Raymond Clement)
Verslag, Nieuws, Economie, België, Armoede -

Rechtzetting: Eén op de vier armen heeft een job

Niet één op de zeven, zoals we hier gisteren schreven, maar bijna één op de vier mensen met een armoederisico heeft een job. In twee jaar tijd is dat een stijging met 220.000 personen. “We gaan bij de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord de verhoging van het minimumloon op tafel leggen”, zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.

dinsdag 12 oktober 2010 12:33
Spread the love

Op 17 oktober, Werelddag van verzet tegen armoede, trekken armoedeorganisaties en sociale bewegingen traditioneel de straat op. In het Europees jaar tegen armoede en tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie pakken de organisatoren het groots aan. Het programma begint zaterdag al met de Euromarsen, een treffen van werklozen, mensen in armoede en activisten in Brussel.

Zondag is er een betoging die begint aan het Noordstation en allerlei activiteiten op het Sint-Katelijneplein. De Werelddag van verzet tegen armoede wordt afgesloten met een lantaarntoch aan het Centraal Station.

In België leven 1,5 miljoen mensen met een verhoogd risico op armoede. Volgens de Europese normen is iemand die minder dan 899 euro heeft per maand arm. Uit onderzoek van de Katholieke Hogeschool Kempen blijkt dat iemand minstens 980 euro nodig heeft om een menswaardig leven te leiden. Het leefloon voor een alleenstaande bedraagt 740,32 euro.

‘Armoede bannen is haalbaar’

Alle minimumuitkeringen optrekken tot aan de armoedegrens kost 1,25 miljard euro. “Dat is haalbaar en realiseerbaar”, zeggen de armoedeorganisaties en vakbonden. Zij eisen dat de volgende regering een tijdspad vastlegt om die verhoging te realiseren.

De sociale zekerheid vormt een buffer tegen armoede, werk hebben is nog beter. Alleen lijkt dat niet voor alle jobs te gelden. Het aantal arme werknemers stijgt. “In 2006 was 4,2 procent van de werknemers arm. Nu zitten we al bijna aan 5 procent”, zegt ACW-voorzitter Patrick Develtere.

In 2008 (de laatste cijfers dateren dus van voor het uitbreken van de crisis!) had 24,6 procent van de armen tussen 18 en 65 een job. Dat is in twee jaar tijd een stijging met 4 procent. In absolute cijfers gaat het hier toch om een stijging van ongeveer 180.000 tot 220.000 personen. De details vindt u op www.armoedebestrijding.be.

Oorzaken van die opmars van de ‘working poor’ zijn de lage minimumlonen, de vaak zeer precaire jobs in de uitzendsector en de werknemers die gedwongen deeltijds werken. De vakbonden gaan die problemen op tafel gooien bij de onderhandelingen van een nieuw interprofessioneel akkoord later dit jaar. “Werk hebben is niet genoeg. Het moet ook kwaliteitsvol werk zijn”, zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.

Niet alleen de armoede stijgt in België. Ook de ongelijkheid neemt toe. “In tien jaar tijd steeg de ongelijkheid met 16 procent? Na belastingen zelfs met 22 procent. Er is dus ook een probleem met de progressiviteit van onze belastingen. Ongelijkheid is nochtans slecht voor de hele samenleving”, aldus ACW-voorzitter Patrick Develtere.

Met dank aan Henk Termote, medewerker Steunpunt armoedebestrijding
van het Centrum voor gelijkheid van kansen, voor de rechtzetting en de correcte cijfers.

take down
the paywall
steun ons nu!