Oxfam-Wereldwinkels wil een einde maken aan kindslavernij
Nieuws, Wereld, België, Oxfam-wereldwinkels, Coöperaties, Fairtrade, Kindslavernij, Cacao-industrie, Labels, Ivoorkust, Cacao, Minimumprijzen, Vlaams parlement, Hoorzitting -

Oxfam-Wereldwinkels vraagt daadkrachtig beleid tegen kindslavernij

Oxfam-Wereldwinkels stapte donderdag naar het Vlaams parlement met een verzoekschrift voor een daadkrachtig beleid tegen de ergste vormen van kinderarbeid, onder meer in de chocolade-industrie. De parlementsleden lieten zich positief uit over het initiatief, maar hadden enkele vragen over het fairtrade controlesysteem en het draagvlak van fairtrade op lokaal en internationaal niveau.

maandag 11 oktober 2010 16:50
Spread the love

Hoewel de cacao-industrie negen jaar geleden tot een vrijblijvend akkoord kwam om de ergste vormen van kinderarbeid in de productiegebieden tegen te gaan, blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport van de Amerikaanse Tulane Universiteit (in New Orleans) dat de toestanden nog steeds schrijnend zijn.

Wereldwijd werken 218 miljoen kinderen onder de ergste vormen van kinderarbeid. Dit is een op de zeven kinderen. In de cacaoproductie gaat het over meer dan honderdduizend kinderen, voornamelijk in West-Afrika, de grootste cacaoproducent.

Het rapport stelt vast dat het om verhandelde kinderen gaat en dat de gemiddelde leeftijd dertien jaar is. Slechts vier procent van de kinderen zegt naar school te kunnen gaan.

“Wij zoeken toenadering tot de Vlaamse overheid omdat wij geloven dat de overheid naast consumenten en bedrijven een grote rol kan spelen in het stimuleren van de aankoop van kindvriendelijke producten”, zegt Marieke Poissonnier, beleidsmedewerker bij Oxfam-Wereldwinkels.

Vijf voorstellen

Allereerst vraagt Oxfam-Wereldwinkels dat de Vlaamse overheid steden, gemeenten en scholen adviseert om kindvriendelijke fairtradeproducten aan te kopen. Ook wil de organisatie dat Vlaanderen alleen bilaterale verdragen afsluit met landen en regio’s die een duidelijk standpunt innemen tegen de ergste vormen van kinderarbeid.

De Vlaamse overheid moet meer transparantie eisen in de aankooppraktijken van de toeleveringsketens van bedrijven die in Vlaanderen gevestigd zijn. Via een kinderrechtentoets moeten bedrijven bewijzen dat er geen ergste vormen van kinderarbeid voorkomen in hun productieketen.

Ook vraagt ze dat de Vlaamse overheid subsidies weigert aan bedrijven bij wie ergste vormen van kinderarbeid voorkomen in de productieketen. Het Kinderrechtencommissariaat moet binnen zijn werking ook aandacht hebben voor de ergste vormen van kinderarbeid, ook in het Zuiden.

Alle parlementsleden lieten zich positief uit over het initiatief van Oxfam-Wereldwinkels. Toch formuleerden ze enkele bedenkingen.

Fairtrade controle leidt tot zelfregulering

Enkele parlementsleden vroegen meer informatie over de effectiviteit van de kinderrechtentoets op ondernemingen. “Hoe zullen jullie controleren of informatie die bedrijven geven correct is en of ze houdbaar is in tijd”, vraagt Vlaams parlementslid Bart Van Malderen (SP.A) zich af.

Koen Van Bockstal, gedelegeerd-bestuurder van Oxfam-Wereldwinkels, zegt dat fairtradecontroles verschillende fasen in de toeleveringsketen verifiëren. Er vinden aangekondigde en onaangekondigde controles plaats. Wanneer er fouten bij producenten worden vastgesteld, kan dit leiden tot ‘decertifiëring’ van de coöperatie in kwestie. Indien één lid van de coöperatie zich onverantwoord gedraagt, zullen collega’s en kleine boeren van de coöperatie hier ook voor moeten opdraaien. Dit verhoogt de interne druk wat automatisch zal leiden tot een zelfregulering binnen de sector.”

“Er bestaat reeds een kwaliteitscontrole bij bedrijven. Bedrijven nemen kennelijk de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het product, maar waarom nemen ze die niet als het gaat om de omstandigheden waarin een product wordt gemaakt”, vraagt Poissonnier.

Onlangs werd een Kitkat-campagne gevoerd tegen Nestlé omdat de Zwitserse multinational geen duurzame palmolie gebruikt. Het contract met Nestlé werd opgezegd en er is een nieuwe partner gezocht. Waar een wil is, is een weg”, zegt Poissonnier.

Fairtrade geen label als een ander

Van Bockstal erkent dat de veelheid aan labels het niet gemakkelijk maakt om fairtrade te promoten. “Maar fairtrade is geen label als een ander. Fairtrade is een ontwikkelingsstrategie die gebruik maakt van een label, maar veel verder gaat dan dat. De minimumprijs die fairtrade aanbiedt, werkt als een vangnet wanneer bijvoorbeeld de grondstofprijzen in elkaar stuiken. Bovendien krijgen de kleine producenten een premie. Die kunnen ze dan gebruiken om te investeren in onder meer onderwijs en ziekenhuizen.”

Internationaal draagvlak

“Op Europees niveau hebben we contacten met vakbondcoalities in chocoladebedrijven over heel Europa. Ook onderhouden we contacten met Europese ngo-coalities”, zegt Poissonnier.

Oxfam-International ageert als waarnemer en lobbyist op internationaal niveau, onder andere bij de Internationale Cacao Organisatie die onder het toezicht staat van de Verenigde Naties. We hebben eveneens contacten met producenten op lokaal niveau.”

De voorbije tien jaar heeft de cacao-industrie 75 miljoen dollar geïnvesteerd in het probleem. Het jaarlijkse budget van de vijf grootste multinationals is meer dan acht miljard dollar. Dat zij hiervan het laatste decennium slechts 75 miljoen dollar uittrokken voor deze kwestie, is veel te weinig. Dat blijkt ook uit de bevindingen van het rapport van de Tulane Universiteit.

“In Ivoorkust bereiken de initiatieven van bedrijven nog geen drie procent van de cacaoboerenbevolking, in Ghana is dit nog geen veertien procent. Als je weet dat ergste vormen van kinderarbeid uitbannen al bijna tien jaar een beleidsprioriteit is voor de internationale cacao-industrie, dan vinden we die cijfers ondermaats”, zegt Poissonnier.

De verantwoordelijkheid ligt bij alle spelers. De industrie, de consumenten die kunnen kiezen voor kindvriendelijke chocolade en de overheden. “Het is niet de bedoeling om een bepaald bedrijf met de vinger te wijzen. We willen de verantwoordelijkheid niet doorspelen, maar samen opnemen”, aldus Poissonnier.

Brede problematiek

“De chocoladecampagne is een voorbeelddossier. De ergste vormen van kinderarbeid in de cacaosector moeten worden tegengegaan, maar het probleem beperkt zich natuurlijk niet enkel tot de chocolade-industrie. Ook in andere sectoren zoals de koffie- en de suikerrietsector komen erge vormen van kinderarbeid voor.”

“Wij vragen aan de overheid een kinderrechtentoets in te voeren voor bedrijven die risicovolle toeleveringsketens hebben die reiken tot in landen of sectoren waar die ergste vormen van kinderarbeid een risico zijn”, aldus nog Poissonnier.

take down
the paywall
steun ons nu!