Interview, Nieuws, Europa, Politiek, Politieke partijen, Nederland, Migratie, KifKif, Nederland verkiezingen 2010, Tolerantie, Umar Mirza, Www.wijblijvenhier.nl -

Het nieuwe Nederlandse regeerakkoord doorgelicht

Het nieuwe Nederlandse regeerakkoord dat op donderdag 30 september werd bekend gemaakt, valt – ondanks de hoge score van de PVV bij de verkiezingen – als een bom op een land dat bekend stond als een ‘tolerant land’. In Nederland was er de laatste decennia toch plek voor iedereen? Kif Kif sprak met Umar Mirza, hoofdredacteur van de website www.wijblijvenhier.nl

maandag 11 oktober 2010 17:15
Spread the love

Umar Mirza: “Als Nederlander moet ik toegeven dat het idee van tolerantie wel wat mag worden bijgesteld. Nederland is nog tolerant inzake drugsbeleid, homoseksualiteit, … Niet ten opzichte van migranten en nieuwkomers, ook niet ten opzichte van mensen die al langer in Nederland wonen en hier zelfs geboren en getogen zijn, maar een andere culturele achtergrond hebben.”
 
“Er is weinig tolerantie voor andere religieuze uitingen, wat zich dan vooral uit in de problematiek over de bouw van moskeeën, minaretten, … Vandaag de dag is er in Nederland sprake van een erg eenzijdige tolerantie. Al grappend wordt dan ook gezegd dat het gedoogakkoord met de PVV het enige is dat er in Nederland nog gedoogd wordt, voor de rest geldt dat al lang niet meer.”
 
Kif Kif: Een hoofddoekenverbod bij politie en justitie staat volgens het Contactorgaan Moslims-Overheid haaks op de vrijheid van godsdienst én druist bovendien in tegen het eerste artikel van de Nederlandse grondwet waarin vermeld staat dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan. Verwacht u veel protest? 
 
Umar Mirza: “Er werd in eerste instantie al met ongeloof en verbazing gereageerd toen bekend werd dat de PVV als gedogende partij mee in de regering zou stappen. Na dit regeerakkoord heersen er gevoelens van ongeloof, verbazing en ook van angst. We weten niet welke kant het op kan gaan.”
 
“Een hoofddoekenverbod is slechts een van de symptomen van het regeerakkoord en we merken dat daar niet specifiek wordt op ingegaan. Jongeren roepen wel op om het regeerakkoord in zijn geheel niet te erkennen. Het hoofddoekenverbod – waar ik tegen ben – is niet de grootste zorg.”
 
“De vrees voor nog meer van dit soort gevolgen, die kunnen voortkomen uit deze coalitie is groter. Bovendien zullen niet alleen etnische minderheden in Nederland de gevolgen voelen van het regeerakkoord, ook de sociaaleconomische onderklasse van het land zal in de klappen delen.”
 
Kif Kif: Terwijl in die sociaaleconomische onderklasse net veel PVV-stemmers te vinden zijn? 
 
Umar Mirza: “Ja, dat zijn mensen die bij de PVV vooral partijpunten vonden die aansluiten bij een ‘veiligere’ maatschappij. Het zijn zij die er financieel nog op achteruit zullen gaan, terwijl bijvoorbeeld het bedrijfsleven interessante regelingen voorgeschoteld krijgt.”
 
“Het lijkt alsof de totstandkoming van dit regeerakkoord een kosten-batenanalyse is geweest waarbij vooral is nagedacht over waar kan worden verdiend en wat kan worden overboord gegooid.”
 
“Daar zijn dan nog wat integratievraagstukken doorheen gegooid en klaar. Het is jammer dat de massa meestal pas wakker wordt als bepaalde zaken al zijn doorgevoerd. Eigenlijk moet er nú geprotesteerd worden.”
 
Kif Kif: Denk je dat een cordon sanitaire, zoals jaren geleden in België werd ingevoerd tegen het Vlaams Belang, een oplossing zou zijn geweest in Nederland? 
 
Umar Mirza: “In Nederland heeft Geert Wilders van de PVV hier heel slim van tevoren op ingespeeld door nog voor de verkiezingen te verkondigen dat hij werd uitgesloten. Door hardop te speculeren dat er een zogezegd cordon sanitaire tegen zijn partij zou worden ingevoerd. Waardoor andere partijen hierop moesten reageren en uitsluiting moesten ontkennen.”
 
“Die andere partijen zijn, in de aanloop van de verkiezingen, volgens vele Nederlandse kiezers, niet altijd duidelijk geweest in het benoemen van concrete problemen en standpunten. Waar een partij als de PVV van geprofiteerd heeft.”
 
“Door een grote ontevredenheid zijn er, volgens mij, vele zogenaamde ‘proteststemmen’ naar Geert Wilders gegaan. PvdA en SP hebben wel aangegeven niet in een regering te willen stappen met de PVV; CDA en VVD niet. Waarschijnlijk ook omdat peilingen al snel uitwezen dat het niet betrekken van Geert Wilders een deelname aan het kabinet voor andere partijen al bij voorbaat zou elimineren.”
 
“Hoewel de partij GroenLinks bijvoorbeeld wel voorstellen heeft gedaan richting CDA om rond de tafel te gaan zitten, is CDA systematisch blijven beweren dat er geen andere mogelijkheden waren dan het in zee gaan met de PVV. Ten opzichte van de buitenwereld en in de media wordt de huidige regering toch steeds weer als de enige mogelijkheid naar voren geschoven.”
 
“Een rechtser kabinet hadden we ons in Nederland niet kunnen voorstellen. Politiek gezien omschrijf ik dit als de meest ongunstige situatie denkbaar voor burgers van Nederland die eigenlijk het liefst wél alles en iedereen omarmen.”
 
“Ongunstig voor minderheden? We zitten met veel vragen. Waar kan dit toe leiden? Gaat straks halal eten verboden worden? Zal het hoofddoekenverbod ook in scholen worden doorgevoerd?”  
 
Kif Kif: Gezien de hevigheid waarmee in Vlaanderen geprotesteerd werd en wordt tegen het hoofddoekenverbod in scholen is het moeilijk denkbaar dat de Nederlandse burger dit allemaal zomaar zal laten gebeuren? 
 
Umar Mirza: “Het verschil tussen Nederland en België is dat wij de laatste tien jaar overspoeld zijn met figuren als Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Rita Verdonck en nu Geert Wilders. Deze figuren hebben een generatie jongeren laten wennen aan steeds extremere en vijandigere uitspraken tegenover bepaalde minderheden.”
 
“De radicalisering binnen het politieke landschap wordt veeleer als ‘normaal’ gezien, zelfs door de eventuele slachtoffers ervan. ‘We moeten het er maar mee doen’, hoor je dan vaak, ook bij minderheden en financieel zwakkeren.”
 
“En dat verklaart misschien ook waarom die mensen nu niet massaal de straat op zijn gegaan. Er zijn wel talloze reacties via Twitter, Hyves en Facebook. Het is niet bepaald de meest stabiele coalitie die denkbaar is. Dus hoop ik dat die instabiliteit dit kabinet na verloop van tijd zal dwingen tot nieuwe verkiezingen.”
 
Kif Kif: Dan ziet de toekomst er heel Belgisch uit voor jullie en spreken we elkaar binnenkort wellicht weer!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!