Samenleving, Antwerpen, Lokaal, Stampmedia, Islam, Antwerpen, Moskee, Vlaams Belang, Interculturaliseren, Islamitische gemeenschap, Moskeegidsen -

Moskeegidsen willen wederzijdse dialoog bevorderen

ANTWERPEN - In Antwerpen studeerden de eerste moskeegidsen af. Na een stageperiode van vijf maanden kregen zeven van de tien kandidaat-moskeegidsen op 6 oktober hun attest. De islamitische gemeenschap in Antwerpen geeft daarmee een signaal.

vrijdag 8 oktober 2010 18:30
Spread the love

Schepen voor Sociale Zaken, Diversiteit en Loketten, Monica De Coninck, overhandigde op 6 oktober de eerste afgestudeerden hun attest.

Ik-u-dialoog

De opleiding was niet te onderschatten: de nadruk lag op kennis van de islam, rituelen en belevenis. Coach Omer Nahas: “We hebben ook hard gewerkt op de communicatieve vaardigheden, taalkennis en hoe je de vragen beantwoordt. Ik vind het belangrijk om geen wij-jullie-verhaal te brengen, maar een ik-u-dialoog.”

Eén van de gidsen is Zakaria El Morabiti. De moslimleraar voelde zich aangesproken om moskeegids te worden. “Onbekend is onbemind, veel mensen weten niet wat er precies gebeurt in een moskee. Daarom dat wij ons open willen opstellen.”

“Wij reiken de hand, nu is het aan hen. We willen een wederzijdse dialoog opbouwen. Voorlopig hebben we wel enkel mensen rondgeleid die open staan tegenover de islam. Vroeger lukte een positieve dialoog ook met de collega’s uit mijn vorige jobs.”

Reclame

Hoe bereik je dan de mensen die schrik hebben voor de islam? “Door veel reclame te maken. We moeten ook contact opnemen met scholen en een zo divers mogelijk publiek proberen te bereiken.”

Hoe bokst u op tegen het cliché dat de islam verbindt met terrorisme? “Door terug te gaan naar de bron: naar Allah. Lees de koran maar. Daar staat niets van terrorisme in. Allah is voor andere dingen gekend.”

Big Bang

Op de vraag of El Morabiti in de evolutietheorie gelooft, antwoordt hij ontkennend. “Dat is ook maar een theorie en geen feit, dat staat niet vast. De Big Bang staat bijvoorbeeld wel in de koran.”

Vlaams Belang

De adviseur van schepen De Coninck vindt dat er nog voor jaren tijd en reclame nodig is. “Neem nu Limburg, waarvan we het concept gekopieerd hebben. Daar is het eenvoudiger werken. Hier in Antwerpen is meer diversiteit en er zijn wel 35 verschillende moskeeën.”

“Van deze zeven afgestudeerden is er slechts één vrouw bij. Voor volgend jaar zijn er 25 ingeschreven, waarvan meer vrouwen en ook vertegenwoordigers van de Bosnische en West-Afrikaanse gemeenschappen.”

Krijgt ze geen kritiek op dit initiatief? Het Vlaams Belang is bijvoorbeeld tegen de moskeeën zelf. “Ach ja, kritiek is er altijd. Er is een gezegde dat luidt: ‘de honden blijven blaffen en de karavaan trekt voort’. Nu krijgen de mensen toch de gelegenheid om de wereld van hun Islamitische buren beter te leren kennen.”

© 2010 – StampMedia – Sander Carollo

take down
the paywall
steun ons nu!