Nederlandse militairen in Afghanistan (foto: ministerie van Defensie, Den Haag)

 

Verslag, Nieuws, Wereld, Afghanistan -

Afghanen zien westerse troepen steeds meer als bezetters

WASHINGTON -- Negen jaar na de invasie in Afghanistan is er een enorm wantrouwen opgebouwd tegen westerse troepen, blijkt uit onderzoek onder verschillende bevolkingsgroepen. Terwijl westerse beleidsmakers menen stabiliteit te brengen, wordt de NAVO-troepenmacht steeds meer gezien als een bezetter.

vrijdag 8 oktober 2010 14:16
Spread the love

Uit vele interviews die de Open Society Foundation (een stichting opgericht door de speculant George Soros) in het westen, oosten en zuiden van Afghanistan heeft gehouden blijkt dat de Afghaanse bevolking, ongeacht etnische achtergrond, de buitenlandse troepen minstens net zoveel de schuld geeft van het voortdurende geweld als de Taliban.

“Het tekent de groeiende afstand tussen de perceptie van westerse beleidsmakers en die van de Afghaanse bevolking over wat de internationale troepen bereiken”, zegt het onderzoeksrapport. Ook de recente pogingen om minder burgerslachtoffers te maken kan de “hearts and minds” van de Afghanen niet veroveren.

Burgerslachtoffers

In augustus meldde een VN-rapport dat de Taliban en consorten verantwoordelijk waren voor 76 procent van de ruim drieduizend burgerslachtoffers in de eerste helft dit jaar. De westerse troepen waren verantwoordelijk voor 12 procent – veel minder dan de 30 procent een jaar eerder.

Echter: “De beleidswijzigingen waren vaak te laat en te weinig”, schrijft het rapport. “De opgebouwde grieven en gevoelens van wantrouwen in de afgelopen negen jaar” zullen elk nieuwe westerse initiatief in Afghanistan bij voorbaat heel moeilijk maken.

Het rapport komt in een periode van groeiend pessimisme over de langste buitenlandse oorlog in de Amerikaanse geschiedenis. Onvrede over de corruptie in de regering-Karzai, de verkiezingsfraude en tot overmaat van ramp ook nog eens een groeiend conflict met Pakistan. Pakistan is verbolgen over de Amerikaanse helikopteraanval vorige week op Pakistaans grondgebied, maar wordt zelf door de VS beschuldigd van samenwerking met de Taliban. Pakistan is absoluut onontbeerlijk voor ieder succes tegen de Taliban.

Bezettende macht

De meeste westerse beleidsmakers houden vol dat hun troepen in Afghanistan zijn om de situatie te verbeteren. “Maar bij de Afghanen hebben burgerslachtoffers, nachtelijke overvallen, oneerlijke detenties, verslechterende veiligheid en de schijnbare straffeloosheid van de soldaten gezorgd voor een zeer negatief beeld. Velen verdenken de internationale troepen er zelfs van de opstandelingen te steunen.” Ze worden dan ook steeds meer gezien als bezettende macht in plaats van als bevrijders.

De conclusies van het rapport worden volledig onderschreven door Michael Semple, een mensenrechtendeskundige op Harvard, die veel tijd op het Afghaanse platteland heeft doorgebracht. “Dit is precies de visie die je oppikt als je met mensen op het platteland praat.”

Volgens hem draagt de elite, inclusief president Karzai, hier zelf aan bij. “Karzai vindt het niet leuk om oorlog te voeren tegen een deel van de bevolking en is daarom heel blij met het beeld dat de NAVO dat doet.”

Het rapport pleit voor meer maatregelen om burgerslachtoffers te voorkomen, zoals minder nachtelijke aanvallen en meer controle op private eenheden. Ook moet de NAVO nog eens nadenken over het plan om zich meer tussen de bevolking te begeven voor een betere veiligheid. Volgens veel Afghanen lokt dat alleen maar meer aanvallen van de Taliban op burgers uit.

FM

take down
the paywall
steun ons nu!