Greenpeace-experts nemen stalen op de oever van de Molse Nete (foto: Greenpeace)
Nieuws, Milieu, België, Greenpeace, EU, Europees Parlement, Kernuitstap, Kerncentrale, Kernafval, Radioactief afval, Molse Nete -

Kernafval uit openlucht op de stoep voor Europees Parlement

Donderdagochtend hebben zestig actievoerders van Greenpeace twee vaten met radioactief zand en slib aan de ingang van het Europees Parlement in Brussel geplaatst. Het kernafval werd gevonden op stranden in Frankrijk en Groot-Brittannië, in de Molse Nete en op straat in een dorp in het Afrikaanse Niger.

donderdag 7 oktober 2010 14:55
Spread the love


doc

Binnenkort moeten de Europarlementariërs zich uitspreken over een richtlijn over de behandeling van nucleair afval. Greenpeace waarschuwt hen niet over één nacht ijs te gaan.

De vaten zijn speciaal uitgerust voor transport en opslag van radioactief afval. Experts in stralingsbescherming van Greenpeace begeleiden de vaten, die werden neergezet aan de ingang van het Europees Parlement in de Wiertzstraat in Brussel.

De experts blijven bij de vaten tot het NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen) de verantwoordelijkheid overneemt.

In hun huidige toestand dienen de stalen van zand en slib officieel geclassificeerd te worden als laagradioactief afval dat minstens 300 jaar veilig van de omgeving moet worden afgesloten.

“Wij willen met deze actie eraan herinneren dat kernenergie geen schone energiebron is”, zegt Eloi Glorieux, nucleair campagneleider van Greenpeace België. “De overheid wil ons doen geloven dat het kernafvalprobleem onder controle is, terwijl wij in openlucht en op publiek toegankelijke plaatsen gedumpte radioactieve stoffen vinden!”

Is de actie van Greenpeace wel verantwoord?

De Greenpeace stralingsdeskundigen verlaten de neergezette vaten niét. De vaten zijn afgesloten met een loden deksel en het kernafval zit ingesloten in beton. Een veiligheidsperimeter van twee meter wordt in acht genomen rond de vaten. Voorbijgangers lopen dus geen risico. Dit is bijvoorbeeld niet het geval voor de omwonenden van de Molse Nete, waar een deel van de stalen werden gevonden.
 
Na een staalname in 2007 wees Greenpeace al op het gevaar in deze zone. De Molse Nete stroomt door de Kempen. Via een tien kilometer lange smeerpijp loost Belgoprocess, als gevolg van de behandeling van kernafval van onder meer de kerncentrales van Doel en Tihange, radioactief afvalwater in de Molse Nete.

De geloosde radioactieve stoffen hopen zich op in het slib in de bedding en op de oevers van de rivier. Aldus vormen zij een reëel gevaar voor de omwonenden, wandelaars en landbouwers.

Ontwerp van Europese richtlijn is aan verbetering toe

De Europese parlementsleden die op 7 oktober bezoek van Greenpeace krijgen, zullen in de komende weken een voorstel tot ontwerp bespreken dat duidelijkheid moet scheppen in het gevoelige dossier van nucleair afval. Alles wijst er echter op dat deze Europese richtlijn veel te beperkt zal zijn en sommige categorieën afval totaal negeert.

De Europese ontwerprichtlijn houdt bijvoorbeeld geen rekening met radioactief afval dat door de kernenergiesector rechtstreeks in het milieu wordt geloosd. In al deze gevallen gaat het om zogenaamd ‘niet-geclassificeerd afval’.

“Kernenergie veroorzaakt meer problemen dan dat ze oplossingen biedt. Bovendien is kernenergie overbodig. De politieke verantwoordelijken moeten zich daar dringend van bewust worden”, vindt Greenpeace. “Daarom zou het niet meer dan redelijk zijn dat in de Europese richtlijn een clausule wordt opgenomen die het einde vooropstelt van de productie van kernafval in de sectoren waar voldoende alternatieven voorhanden zijn.”

Kernenergie is overbodig

Er zijn al vele simulaties uitgevoerd, niet in het minst door Greenpeace, op het gebied van alternatieve energievoorziening.

Daaruit is gebleken dat een geleidelijke kernuitstap perfect mogelijk is. De sleutel voor een evolutie naar een efficiëntere energieproductie ligt bij de combinatie van schone en hernieuwbare energie zoals windturbines, zonne-energie en hoogrendements-WKK’s (warmtekrachtkoppelingen).

In België heeft de CREG, de Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas, al berekend dat er voldoende projecten zijn om de door de wet vooropgestelde kalender van de kernuitstap te respecteren (meer bepaald de sluiting van alle kerncentrales tussen 2015 en 2025).

Springplank voor het Belgische EU-voorzitterschap?

Met het huidige EU-voorzitterschap in handen zou België de kans moeten grijpen om met de richtlijn die aan de Europese parlementsleden wordt voorgelegd in het belang van de toekomstige generaties te handelen. Het is nu dat iedereen dient te beseffen dat een gegarandeerd veilige oplossing voor radioactief afval onmogelijk is, stelt Greenpeace.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!