Invloed bedrijfsleven gecounterd door People’s Forum op Asem-top
Nieuws, Wereld -

Invloed bedrijfsleven gecounterd door People’s Forum op Asem-top

De achtste Asem-top, een tweejaarlijks forum van leiders uit 46 Europese en Aziatische landen in Brussel is volgens het Asia-Europe Peoples' Forum (AEPF) een historische kans om tot een globale gerechtigheid te komen op sociaal, economisch, politiek en ecologisch vlak.

maandag 4 oktober 2010 19:24
Spread the love

Het AEPF is een interregionaal netwerk van sociale bewegingen uit Azië en Europa. Samen vertegenwoordigen ze zestig procent van de wereldbevolking. Ze vinden dat de economische crisis veel heeft te maken met de oncontroleerbare deregulering van de financiële, energie- en voedselsector.

“Armoede wordt gecreëerd door een ongelijk economisch model. We willen hier korte metten mee maken. De overgang naar een ander economisch model is een kwestie van politieke keuzes en prioriteiten”, zegt Charles Santiago, Maleisisch parlementslid. De AEPF verzamelt haar krachten om beleidsalternatieven te vinden die de levenskwaliteit van de mensen verhogen.

Duurzame oplossing

Europa en Azië moeten volgens AEPF groeien naar een economisch model dat niet enkel draait om winst, maar ook aandacht heeft voor de mensen en het milieu. Hierbij is het volgens hen belangrijk dat landen investeren in koolstofarme ontwikkeling, duurzame en degelijke jobs, onderwijs en basisvoorzieningen.

Een financiële transactietaks kan een deel van de oplossing bieden. Volgens Nicolas Van Nuffel, coördinator van het Belgisch organisatiecomité van AEPF maakte premier Leterme reeds duidelijk dat deze taks één van de prioriteiten is van het Belgisch voorzitterschap. “Dat België een goede positie inneemt, is positief”, zegt Van Nuffel. “Maar het is nog belangrijker dat er resultaat komt. Dit moeten we dus goed opvolgen.”

Ook moeten alle financiële spelers transparant zijn en onderworpen worden aan regulering en controle.

Eerlijke handel

Het AEPF ziet ook heil in een beleid dat de belangen van boeren, arbeiders, mensenrechten en het milieu vooropstelt. Hierbij moet er volgens hen een einde komen aan de Europese strategie van vrijhandelsakkoorden.

Ook pleiten ze voor een onafhankelijk onderzoek naar de impact van het huidige Euro-Azië beleid omtrent armoede, milieu en mensenrechten.

Regering verantwoordelijk over bedrijven

Vrije regels hebben misbruik van mensenrechten en milieu niet kunnen voorkomen. Aziatische en Europese regeringen moeten volgens het AEPF dan ook bouwen aan een Internationale Arbeidsorganisatie die internationale juridische instrumenten ontwikkelt zodat bedrijven de verantwoordelijkheid opnemen voor hun acties.

De oprichting van een Internationaal Economisch Tribunaal dat toezicht houdt op transnationale bedrijven en rechtvaardige sancties kan opleggen, is eveneens een belangrijk punt in hun beleidsvisie.

Christa Wichterich, onderzoekster van het Europees netwerk Wide zegt dat de media belangrijk zijn om aan te tonen dat ook het AEPF een visie heeft, transcontinentaal georganiseerd is en klaar staat om deel te nemen aan het beleid. “Het is een kans om aan te tonen dat de macht niet enkel bij de bedrijven ligt.”

take down
the paywall
steun ons nu!