Verslag, Nieuws, België -

No Border Camp kan eindelijk boodschap brengen

1400 mensen betoogden in Brussel voor een radicaal ander asielbeleid. Het was de eerste keer deze week dat de deelnemers van het No Border Camp hun visie op de migratieproblematiek naar buiten konden brengen. De vorige dagen werd dat verhinderd door repressief politie-optreden.

zaterdag 2 oktober 2010 23:52
Spread the love

De betoging vertrok in het Maximiliaanpark en deed het open asielcentrum het Klein Kasteeltje, de Beurs en het de Brouckèreplein aan. Aan het Klein Kasteeltje sloten enkele mensen zonder papieren aan. Op het de Brouckèreplein werd een groot spandoek met het opschrift “no border” gehangen.

De sambamuzikanten van Rhythms of Resistance zorgden voor een goede sfeer tijdens de betoging. Er werden slogans gescandeerd zoals “solidarité avec les sans-papiers” en “no borders, no nations, stop deportations”.

Het was de eerste keer deze week dat de betogers vrij hun mening konden uiten. De Ligue des Droits de l’Homme en Bruxelles Laïque waren aanwezig om een oogje in het zeil te houden. Ook de grote media waren deze keer van de partij.

Op het einde van de betoging was er een open podium voor al wie het woord wilde nemen. Dit leverde interessante toespraken op:

“Ik ben Mustafa en afkomstig uit Marokko. Ik ben illegaal in België en heb een jaar geleden een asielaanvraag ingediend. En ik wacht, wacht, wacht onder enorme stress. Ik studeer boekhouding, maar heb geen recht op studiefinanciering. Ik wil iedereen die hier is om de illegalen te ondersteunen hartelijk bedanken.”

“Ik ben Amerikaan en wil het hebben over de situatie van migranten in de VS. De laatste 5 à 10 jaar is er binnen de politieke instellingen een xenofobe beweging onstaan tegen migranten. De ICE (Immigration and Customs Enforcement) werd opgericht in 2003 in navolg van de aanslagen van 9/11 en voert razzia’s uit in migrantengemeenschappen. Mensen zonder papieren worden vervolgens opgesloten in detentiecentra waar mensenrechten met voeten worden getreden. Werknemers en anarchisten in de VS doen hun best om een No Border-beweging uit te bouwen.”

“We hebben een moeilijke week beleefd met hevig politiegeweld. We werden dag na dag verhinderd onze mening te uiten. Enkel vandaag werden onze rechten gerespecteerd. Morgen is het kamp afgelopen en vertrekt iedereen naar huis. We mogen echter niet vergeten wat er de voorbije dagen gebeurd is.

En dat bracht enkele deelnemers op het idee om volgende zaterdag vanaf de Hallepoort een vreedzame betoging te organiseren om het politiegeweld aan te klagen. De Hallepoort omdat we daar woensdag te maken kregen met extreem politiegeweld. Op die manier kunnen we het verhaal vertellen zoals het gebeurd is, inclusief de talrijke mensenrechtenschendingen. Want door de desinformatie in de media, hebben mensen geen flauw benul van wat er zich de voorbije dagen in Brussel heeft afgespeeld.” 

take down
the paywall
steun ons nu!