Verslag, Nieuws, Wereld, Europa -

Rutte-I: “Een onmenselijk, vies, arrogant rijkeluiskabinet”

Nederland heeft een knetterrechts kabinet. Nederlandse sociale bewegingen reageren verbijsterd op de inhoud van het regeerakkoord. Wij zochten wat reacties bij elkaar in persberichten en persartikels.

vrijdag 1 oktober 2010 15:56
Spread the love

“De deur gaat definitief dicht voor mensen in levensgevaar die in Nederland veiligheid hopen te vinden”, zegt Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland. “Het asielbeleid is in de afgelopen tien jaar al maximaal aangescherpt. De rek is er echt uit. Deze voorstellen komen daar nog eens bovenop. Ik vrees echt voor het lot van vluchtelingen.”

“Deze maatregelen maken het vluchtelingen bijna onmogelijk om hier veiligheid te vinden: als vluchteling heb je ongelijk tot het tegendeel bewezen is. Hoe kun je bijvoorbeeld in Nederland bewijzen dat je continu werd bedreigd in Irak? Hoe kun je bewijzen dat je broer vermoord is en jij de volgende bent?”

“De ‘lucky few’ die hier straks toch nog bescherming krijgen, wordt het heel moeilijk gemaakt een nieuw bestaan tot een succes te maken. Vluchtelingen komen vaak al berooid aan, maar door ze hun eigen inburgering te laten betalen, wordt het nog lastiger om snel op eigen benen te staan.”

“Ook de maatregelen rond gezinshereniging zijn ronduit onmenselijk te noemen. “Onvoorstelbaar dat er situaties zullen ontstaan waarbij moeders voorgoed van hun kinderen gescheiden blijven, en mannen van hun vrouw. Welke partijen willen dit op hun geweten hebben?”, vraagt Manson zich af. VluchtelingenWerk zal de drie partijen met de harde gevolgen van dit regeerakkoord confronteren.”

Mustafa Ayranci, voorzitter van de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB) vreest voor meer spanningen in de samenleving. “De situatie gaat er voor minderheden enorm op achteruit. Dit leidt tot een verdeeldheid in de samenleving. Ik heb echt angst dat groepen tegen elkaar worden uitgespeeld. De spanningen zullen toenemen in onze samenleving. Dit zijn we niet gewend. In ons land was plek voor iedereen. Dat is nu voorbij.”

René Danen, voorzitter van Nederland Bekent Kleur: ,,Het is schandalig dat CDA en VVD Wilders helpen met het uitvoeren van zijn antimoslimcampagne. Het probleem van deze regering is dat Wilders denkt dat hij erbij hoort. Tijdens de presentatie had hij het ook steeds over ‘wij’. Het regeerakkoord is een verlengstuk van het PVV-programma. Het akkoord rept over een verbod op gezichtsbedekking. Wilders maakt daar meteen een potje moslimpesten van door alleen maar te spreken over een boerkaverbod. Zo zal het de hele regeerperiode van dit kabinet gaan.”

De vakbond FNV Bondgenoten noemt de regering-Rutte I een rijkeluiskabinet. “De villabewoner uit Aerdenhout ontspringt de dans, de wijkagent uit de Leidsche Rijn mag de rekening betalen. De lage en middeninkomens draaien op voor de tekorten van de overheid: iedereen beneden de 50.000 euro gaat er op achteruit. De hoge inkomens worden ontzien.”

FNV-voorzitter Agnes Jongerius ziet een gure wind waaien door Nederland: “De ambtenarensalarissen gaan op nul. Bijstand, Sociale Werkvoorziening en de wet voor jong gehandicapten (Wajong) worden uitgekleed. De uitkeringen worden sluipenderwijs toch verlaagd. En op de kinderopvang wordt fors bezuinigd.”

Jongerius maakt zich ook zorgen over de hetze tegen migranten en vluchtelingen: “Door allerlei voorgenomen maatregelen dreigen groepen nog verder uit elkaar gespeeld te worden.”

“Het nieuwe kabinet dreigt de lonen voor de ambtenaren te bevriezen. Als dat niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks: het toekomstige kabinet dreigt de bonden buitenspel te zetten en daarmee de belangenbehartiging van werknemers uit te schakelen. Via een wetswijziging wil het kabinet de benodigde overeenstemming van de bonden schrappen. Onacceptabel en ronduit arrogant. De onderhandelvrijheid van de vakbeweging wordt hiermee teniet gedaan. We zullen ons hier tot het uiterste tegen verzetten”, zegt Edith Snoey, voorzitter van de overheidsvakbond Abvakabo FNV.

Ook de plannen voor de zorg bekijkt Abvakabo FNV met argusogen. “Het plan om winstuitkering in de zorg mogelijk te maken is wat de bond betreft in ieder geval desastreus; dat betekent dat publiek geld in de zakken van private investeerders gaat verdwijnen.” 

De Landelijke Studentenvakbond (LSVB): “Het coalitieakkoord van Rutte/Verhagen, is pijnlijk voor studenten in Nederland. Hoge ambities van studenten worden de grond in geslagen met het akkoord dat nu voorligt. De Vrijheid voor studenten om te studeren wat zij willen, wordt beperkt. De studiefinanciering wordt beperkt tot de bachelor; een visieloze bezuiniging. De universitaire bachelor is in Nederland geen op zichzelf staande opleiding en geeft over het algemeen zonder master geen toegang tot de arbeidsmarkt. Ook wordt de afbetaaltermijn van de schuld van studenten verhoogd naar 20 jaar, waardoor studenten langer met hun schuld opgezadeld zitten. Dit akkoord stuurt studenten zonder masterdiploma en met enorme studieschuld de arbeidsmarkt op.” 

Jorijs Thijssen, campagnedirecteur van Greenpeace: “Qua milieubeleid is het kabinet-Rutte door en door vies. Rutte, Verhagen en Wilders zetten de deur nog verder open voor vervuilende kolen- en kerncentrales en verlagen milieudoelstellingen. Met dit akkoord verlagen de partijen de doelstellingen voor CO2-reductie van 30 naar 20 procent. De oceanen worden leeggevist, de bossen worden wereldwijd gekapt en deze coalitie stelt geen concrete maatregelen voor.”

De nieuwe regering wil 200 miljoen euro besparen op het totale omroepbudget in 2013. Henk Hagoort, voorzitter Nederlandse Publieke Omroep (NPO): “Dit kun je geen bezuinigingen noemen. Dit is afbraak. Dit kabinet wil kennelijk een elitaire omroep voor de grachtengordel. Net als de culturele sector krijgt de publieke omroep een enorme klap. Dit gaat bij de omroep en in de creatieve industrie honderden, mogelijk duizenden banen kosten.”

take down
the paywall
steun ons nu!