Bezorgdheid over besparingsplannen Vlaamse regering
Nieuws, Politiek, België -

Bezorgdheid over besparingsplannen Vlaamse regering

De vakbonden maken zich zorgen over besparingsplannen van de Vlaamse regering die in de komende weken op tafel zullen komen. “De werkloosheid in Vlaanderen is nog steeds erg hoog en stijgt nog  bij de kansengroepen op de arbeidsmarkt: jongeren, allochtonen en 50-plussers. Deze groepen moeten daarom maximaal ontzien worden”, klinkt het.

dinsdag 28 september 2010 17:03
Spread the love

De vakbonden ACV, ABVV en ACLVB betreuren in een gemeenschappelijk persbericht dat de regering momenteel maar weinig openlijk communiceert over haar concrete budgettaire plannen.

Volgens de vakbonden moeten kansengroepen op de arbeidsmarkt – jongeren, allochtonen en 50-plussers – maximaal ontzien worden.

“Bijkomende besparingen in het beleidsdomein Werk, in de begeleidings- en opleidingscapaciteit van VDAB of in subsidies voor organisaties die werken met kansengroepen kunnen voor ons dan ook niet. Meer zelfs, we eisen extra investeringen in begeleiding van langdurig werkzoekenden en 50-plussers, in werkervaringsprojecten, in loopbaanbegeleiding”, aldus de vakbonden. De vakbonden hopen dat er daarover overleg komt met de sociale partners.

Het pleidooi van Peeters voor een warme samenleving is de vakbonden niet ontgaan. “Vlaams ABVV, ACV en ACLVB wijzen de Vlaamse regering er op dat een warme samenleving valt of staat met voldoende en aantrekkelijke jobs in de dienstverlening en de zorg. We rekenen er dan ook op dat de regering op korte termijn duidelijkheid verschaft over haar voornemens en middelen met betrekking tot het sociaal overleg binnen de overheid, zorg- en welzijnssectoren en het onderwijs.”

take down
the paywall
steun ons nu!