foto door Conor Ashleigh

Verslag, Nieuws -

‘s Werelds grootste steenkooloverslag een dag lang lamgelegd

Klimaatactivisten hebben om halfzes zondagochtend met een bezetting de activiteiten van de drie kolenterminals in de haven van Newcastle in Australië, 's werelds grootste exporteur van steenkool, voor een groot deel van de dag lamgelegd.

zondag 26 september 2010 21:45
Spread the love

Het is de eerste maal dat alle steenkooloverslagactiviteiten in gans de haven met succes werden verhinderd.

Twee van de drie terminals zijn in handen van Port Waratah Coal Services (PWCS) dat er ‘s werelds grootste steenkooloverslag uitbaat. Deze twee terminals, Carrington en Koorangang, hebben momenteel samen een capaciteit van 113 miljoen ton per jaar. PWCS is van plan om deze capaciteit nog uit te breiden.

De derde terminal is eigendom van de Newcastle Coal Infrastructure Group (NCIG), ook gelegen op Koorangang Island. Deze terminal heeft momenteel een capaciteit van 30 miljoen ton per jaar. NCIG zal deze stapsgewijs uitbreiden tot de toegestane capaciteit van 66 miljoen ton per jaar voor die site.

Het voorbije decennium steeg de vraag naar kolen via de haven van Newcastle met 32 procent. In 2004 was de haven al goed voor 10 procent van de wereldwijde handel in steenkool. Ze is een belangrijke schakel in de Hunter Valley Coal Chain.

Na meer dan negen uur bezetting werd omstreeks drie uur in de namiddag de laatste van de 45 activisten gearresteerd. Tegen negen van hen, 4 lock-ons en 5 abseilers, werden de beschuldigingen van het wederrechterlijk binnendringen van en het verblijven op afgesloten terrein weerhouden. De anderen werden vrijgelaten zonder inbeschuldigingstelling.

PWCS dat door Xstrata en Rio Tinto beheerd wordt, heeft reeds laten verstaan een schadevergoeding van minstens 97.000 Australische dollar te willen eisen van de actievoerders.

Bezetting is noodinterventie

Bij zonsopgang verschaften een deel van de actievoerders, opgedeeld in kleinere groepen, zich toegang tot de drie kolenterminals in de haven van Newcastle. Een deel beklom de laadbruggen en liet zich een eind abseilen van de kabels die deze over de schepen houden. Anderen ankerden zichzelf aan de machines vast. Hierdoor konden deze niet meer gebruikt worden zonder het leven van de activisten in gevaar te brengen.

Tegen halfnegen werden de activisten vervoegd door een groep van 36 demonstranten die de steenkoolhopen in de haven bezetten.

Annika Dean, woordvoerster van de organisator van het protest, Rising Tide Newcastle, verklaarde: “45 gewone mensen, van alle leeftijden en standen, zijn hier vandaag samengekomen om een punt te maken voor de toekomst van onze planeet. Over gans de aarde wordt de impact van de klimaatverandering steeds erger terwijl de fossiele brandstoffen-industrie, die deze crisis voedt, onverminderd blijft groeien.”

“Wij plegen hier een noodinterventie in Australië’s belangrijkste aandeel in de opwarming van de aarde.”

Gevolgen van opwarming zijn reeds desastreus

Volgens de actievoerders beginnen, de wereld rond, de eerste gevolgen van de onverminderde opwarming van de aarde zich te tonen. 2010 was een jaar van tragische, weergerelateerde rampen, verklaarde Dean.

“Duizenden mensen zijn dit jaar gestorven ten gevolge van stortvloeden in Pakistan en China, en bosbranden in Siberië. Miljoenen worden geconfronteerd met hongersnood ten gevolge van een verwoestende droogte in West-Afrika. Dit zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde waarvoor wetenschappers ons al decennia waarschuwen. De klimaatverandering is nu aan de gang, en ze doodt mensen.”

“Australië is één van de belangrijkste bijdragers aan deze crisis door de enorme volumes steenkool die we exporteren. Wij exporteren klimaatverandering naar de rest van de wereld. Met de steun van zowel Labour als de Coalition (een coalitie van centrumrechtse partijen in Australië sinds 1922, nvdr) neemt Australië’s kolenexport een hoge vlucht.”

Actie nodig

“Hier in Newcastle, nu reeds ‘s werelds grootste steenkoolhaven, zijn multinationale mijnbouwondernemingen van plan om de export gedurende de komende tien jaar te verdrievoudigen. Hetzelfde geldt voor alle andere steenkoolhavens van het land.”

De actievoerders, die zich gedwongen voelden tot dit dramatisch protest omdat de federale overheid van Australië faalt actie te ondernemen, zijn ervan overtuigd dat dringende actie nodig is tegen de opwarming van de aarde.

“We roepen premier Gillard op om de uitdaging tegen klimaatverandering aan te gaan, om onmiddellijk een moratorium op te leggen op de uitbreiding van de steenkoolindustrie, en om ermee aan te vangen deze verouderde industrie te vervangen door de hernieuwbare industrieën van de toekomst.”

Externe linken:

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!