Vredesbetoging bij Europese defensietop
Wereld, België, België, Gent, Nieuws -

Vredesbetoging bij Europese defensietop

De Europese ministers van Defensie hielden een informele topvergadering in Gent. 1.500 mensen betoogden tegen de bijeenkomst, maar mochten niet in de buurt komen van de plaats waar de ministers vergaderden.

vrijdag 24 september 2010 15:05
Spread the love

De vredesbetoging kwam er op initiatief van Vrede vzw, dat drie actuele thema’s wilde aankaarten: de oorlog in Afghanistan, de militarisering van de Europese Unie na het Verdrag van Lissabon en de aanwezigheid van kernwapens in Europa.

Aanleiding voor de manifestatie was de informele topvergadering van de Europese ministers van Defensie. Uittredend Belgisch minister van Defensie Pieter De Crem riep de vergadering bijeen.

Vredesvlag

Initiatieven uit verschillende hoeken zorgden ervoor dat de aanwezigheid van de Europese defensieministers niet onopgemerkt bleef.

Vrijdag overhandigde een delegatie van de vredesbeweging symbolisch de vredesvlag aan de Gentse burgemeester Termont; zondag bezetten vredesactivisten het belfort, dinsdag organiseerde Mo* een debat over veiligheid en militarisering en van dinsdag tot en met vrijdag hangt Gent de vredesvlag uit.

Sabe De Graef was op de betoging met Animo, de jongerenbeweging van Sp.a. Zij wil opnieuw aandacht voor de oorlog in Afghanistan:

” De media beginnen de oorlog in Afghanistan te beschouwen als een onderwerp dat passé is. We zijn hier omdat we de aandacht willen vestigen op het voortduren van deze zinloze oorlog.”

Bart Libaut van Greenpeace pleit voor een kernwapenvrije wereld:

“Greenpeace is een van de initiatiefnemers van de betoging omdat we al sinds 1971 pleiten voor een kernwapenvrije wereld. We willen druk uitoefenen op de NAVO zodat de kernwapens in Europa teruggestuurd worden naar afzender Verenigde Staten.”

De betoging vertrok en kwam aan op het Woodrow Wilsonplein. Bij aankomst nam initiatiefnemer Ludo De Brabander van Vrede vzw het woord:

“De Afghaanse bevolking lijdt al dertg jaar onder oorlog en geweld. Afghanistan heeft geen baat bij een militair ingrijpen, wel bij een beleid dat bijdraagt tot de duurzame ontwikkeling van het land.”

Ludo De Brabander: “Pieter De Crem heeft België geëngageerd in de oorlog in Afghanistan. We eisen de onmiddellijke terugtrekking van de Belgische F-16’s en de stopzetting van deze militaire operatie.”

“Het Verdrag van Lissabon is een ingewikkeld kluwen. De tekst kiest voor de militarisering van de Europese Unie. De wapenindustrie is de drijvende kracht achter deze beleidskeuze. Een belangrijke instelling in dit verband is het Europees Defensie Agentschap. Het EDG moedigt de lidstaten aan hun legers verder te ontwikkelen.”

“Vandaag liggen er nog steeds Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel. Nochtans is er bij politieke partijen en politici een meerderheid te vinden voor de verwijdering van kernwapens. De politieke wil om daadwerkelijk de stap te zetten, ontbreekt echter.”

“Europa moet zo snel mogelijk ontwapenen. De Europese Unie moet een vredesproject zijn. De middelen die nu naar militaire slagkracht gaan, moeten gebruikt worden voor het voeren van een sociale en milieupolitiek. Als er één boodschap is die ik de Europese defensieministers wil meegeven, is het wel deze: de EU moet ontwapenen om te ontwikkelen.”

De vredesbetoging eindigde met een symbolische actie: een die-in met twee minuten stilte op het Woodrow Wilsonplein.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!