Wachtnacht: opname van de Wacht Mee boodschap - foto Xavier Vankeirsbulck
Verslag, Nieuws, Wereld, Milleniumdoelstellingen, Millenniumdoelstellingen -

“Zwak resultaat op VN-top Millenniumdoelstellingen”

Sterke Belgische tussenkomst, maar te zwak resultaat. Zo evolueert 11.11.11 de VN-top rond de Millenniumdoelstellingen in New York.

donderdag 23 september 2010 16:25
Spread the love

Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11 is verheugd dat zoveel hoge politieke leiders de top bijwoonden. “Een teken dat de Millenniumdoelstellingen op de agenda staan”, klinkt het.

Alleen vallen de resultaten van de top tegen. “Wereldleiders moeten meer ambitie tonen om armoede de wereld uit te helpen”, zegt Vanden Berghe. “De slottekst is zeer vaag. De politici bevestigen nog eens dat ze de Millenniumdoelstellingen belangrijk vinden, maar we zien dat ze te weinig concrete stappen in de tekst om ze ook daadwerkelijk te halen tegen 2015.”

Volgens 11.11.11 is de beloofde 40 miljard dollar voor moeder- en kindersterfte wel een lichtpunt. Vanden Berghe: “Als die er komen, kan er enorme vooruitgang geboekt worden. Maar de traditie leert dat bedragen die je op zo’n top hoort zelden echt op tafel komen. Bovendien zijn de Millenniumdoelstellingen een totaalpakket. Om ze te halen, is jaarlijks 180 miljard nodig. We hopen dus vooral dat de rijke landen eerst eens een zeer oude belofte nakomen: 0,7 procent van hun BNI aan ontwikkelingshulp besteden. Minstens even belangrijk is dat ze een beleid voeren dat ontwikkelingsvriendelijk is op alle vlakken, zoals klimaat, handel, defensie en financiën.”

De Belgische Noord-Zuidbeweging bracht op 11 september nog 15.000 mensen bij elkaar om aan te dringen op meer politieke daadkracht om de Millenniumdoelstellingen te halen. “Onze Wacht Mee-campagne heeft een groot effect gehad”, aldus Bogdan Vanden Berghe. “De leden van de Belgische delegatie hebben hun best gedaan om een voortrekkersrol te spelen, in het bijzonder rond een belasting op financiële transacties. Grote afwezige was Europa, dat er niet in slaagde om met één stem te spreken.”

take down
the paywall
steun ons nu!