Samenleving, Stampmedia, Gelijke kansen, Onderwijs, Pascal Smet, SAMV, Watmet -

WINst FOR LIFE helpt allochtone jongeren bij studiekeuze

WINst FOR LIFE is een initiatief van het Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAMV) en het Ministerie van Onderwijs om allochtone jongeren beter te ondersteunen bij hun studiekeuze. Het project loopt in de Vlaamse scholen vanaf 2011.

donderdag 23 september 2010 16:11
Spread the love

Met WINst FOR LIFE richt SAMV zich vooral tot leerkrachten en leerlingen van het technisch en beroeps secundair onderwijs. Met behulp van een educatief pakket kunnen zij jongeren van diverse afkomst begeleiden om een goede studiekeuze te maken. Jongeren weten dikwijls nog te weinig over wat er allemaal mogelijk is.

“Allochtone jongeren starten hun middelbare school dubbel zo vaak in het BSO als hun autochtone leeftijdsgenoten. Het is belangrijk dat die jongeren een evenwicht vinden tussen wat ze graag willen doen en het toekomstperspectief dat er mee samen gaat”, zegt Nele Spaas, coördinator van SAMV.

Educatief studiepakket

“We proberen jongeren preventief te begeleiden, maar helpen hen ook wanneer ze een foute keuze maakten,” vertelt Spaas. “Om hen te inspireren maakten we een dvd met protretten van allochtone jongeren die hun doel hebben bereikt door een flinke portie moed en doorzettingsvermogen.” 

Oredola Oliha is een van die jongeren. Ze kwam op 11-jarige leeftijd van Nigeria naar Leuven en volgde twee jaar onderwijs in het BSO om Nederlands te leren. Die opleiding bleef haar achtervolgen tot in het hoger onderwijs, waar docenten sceptisch waren toen ze de opleiding boekhouden wou volgen. Hoewel ze niet in haar geloofden en ze met heel wat vooroordelen ze te maken kreeg, had ze toch de kracht om er volledig voor te gaan.

Wegwijs

Met WINst FOR LIFE wil SAMV leerkrachten en leerlingenbegeleiders wegwijs maken in de leefwereld van allochtone jongeren en de discriminatiemechanismen helpen doorbreken, en anderzijds ook het zelfbeeld van allochtone jongeren opkrikken en hen opportuniteiten aanreiken. Het pakket bevat naast een DVD ook een handleiding voor leerkrachten, met informatie over wetenschappelijk onderzoek, methodiekenfiches en een brochure rond verder studeren.”

“Via hervormingen in het onderwijs moeten we deze jongeren veel gerichter sturen in de wirwar van opleidingsmogelijkheden”, vindt minister van Onderwijs Pascal Smet. “In de eerste graad secundair moeten ze een algemene basis meekrijgen, en pas op 16-jarige leeftijd een arbeidsmarktgerichte keuze maken. ‘Nieuwe Belgen’ moeten zelf ontdekken waar ze zin in hebben en ook beter geïnformeerd worden, zodat het minder van het toeval afhangt of ze al dan niet voor een bepaalde studierichting kiezen.”

© 2010 – StampMedia – Maarten Buytaert en Eline Andries

take down
the paywall
steun ons nu!