Verslag, Nieuws, België, Vluchtelingen, Dossier:vluchtelingen -

Vluchtelingenkamp voor Wetstraat 16

Vluchtelingenorganisaties verschalkten donderdagmorgen de politiediensten en bouwden een tentenkamp op het grasplein aan de overkant van de Wetstraat 16. Vrijdag buigt het kernkabinet zich daar nog eens over de opvangcrisis.

donderdag 23 september 2010 11:23
Spread the love

De tenten en barakken van het vluchtelingenkamp aan het Noordstation in Brussel mogen dan al afgebroken zijn, de opvangcrisis is daarmee niet van de baan. Meer dan 4500 mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht overleven op straat omdat de regering onvoldoende plaats voorziet in de opvang. Elke dag komen er 40 tot de straat veroordeelde asielzoekers bij.

Zelfs Vluchtelingenorganisaties weten niet waar al die mensen naar toe zijn. Alleen bij het soeppunt dat Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Ciré elke dag organiseren aan de Dienst Vreemdelingenzaken, duiken ze op.

Op 15 september boog de kernministerraad zich over de opvangcrisis en besloot om enkele werkgroepen op te richten. Onaanvaardbaar, reageren vluchtelingenorganisaties. “De oplossingen voor de crisis liggen immers al lang op tafel”, klinkt het.

“Met een reeks slechte maatregelen gooit de regering het geld door ramen en deuren: asielzoekers zonder begeleiding in hotels, dwangsommen voor asielzoekers die geen opvang krijgen, … Dat geld zouden ze beter spenderen aan een goed beleid. Door het opvangnetwerk uit te breiden, door te vermijden dat mensen de winter moeten doorbrengen op straat, door leegstaande gebouwen in dienst te nemen, door voldoende personeel aan te nemen zodat de achterstand in de asielprocedure kan weggewerkt worden en door afspraken te maken met lokale overheden over een spreidingsplan”, zegt Els Keytsman van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

take down
the paywall
steun ons nu!