Het BAM tracé gaat door de stad

No

Nieuws, Lokaal, Antwerpen, BAM, Meccano, masterplan, Antwerpen -

‘Het Stad’ moet verhuizen

In het Antwerpse mobiliteitsdossier discuteerde de Vlaamse regering lang over de verkeerde vraag. Voor Antwerpen gaat het niet over de keuze tussen een brug of een tunnel, maar wel over leefbaarheid. Behoud van groen, gezondheid en mobiliteit zijn de agendapunten van de burgers. Als het verkeer niet verhuist, moet de stad verhuizen.

donderdag 23 september 2010 12:47
Spread the love

Over één zaak zijn alle partijen het eens: het Oosterweeldossier is ingewikkeld. Om de complexiteit ervan niet telkens te moeten uitleggen, wordt het verhaal dikwijls vereenvoudigd, met symbolen als ‘de Lange Wapper’ en ‘een brug of een tunnel’.

Brug of tunnel

De discussie over een brug of een tunnel dateert van voor het referendum. Arup-Sum had opdracht gekregen het tracé van stRaten-generaal te onderzoeken. Het SG-tracé ging uit van een tunnel onder de haven, weg van de stad.

Arup-Sum kwam zelf met een verbetering van het SG-tracé, met een tracé dat nog verder van de stad lag. Bij de presentatie was voor iedereen duidelijk dat zowel het SG- als het Arup-Sumtracé superieur waren aan dat van BAM.

Niet gehinderd door enige dossierkennis veegde Dirk van Mechelen toen SG en Arup-Sum politiek van tafel. Het verhaal van de brug versus de tunnel ging toen over BAM versus SG en Arup-Sum. Iedereen wist dat het over veel meer ging dan die brug of tunnel alleen.

Het referendum

De actiegroepen, met Ademloos voorop, dwongen een referendum af. Iedereen verwachtte een keuze tussen BAM en SG/Arup-Sum. Of eenvoudig gezegd tussen brug of tunnel. Het volk vroeg een referendum, maar de politiek bepaalt de vraag waarop geantwoord moet worden. Die vraag ging niet over brug of tunnel, maar over het BAM-tracé.
 
Letterlijk: “Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor de stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidige voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/Deurne. Ja of neen?”

“Wij houden rekening met de uitslag van het referendum.”

Wij houden rekening met de uitslag van het referendum zongen de politici met Peeters als dirigent, in koor.

Het dubbelbesluit

Het dubbelbesluit heeft de Vlaamse regering gered door tijd te winnen tot september. Het reduceert het probleem tot het BAM-tracé met een tunnel- en een brugvariant. Terwijl de vraag had moeten zijn: ‘hoe leiden we het doorgaand verkeer rond de stad in plaats van door de stad?’ De Lange Wapper is nu wel begraven, maar dit is een Pyrrusoverwinning.
 

Wie wordt in 2012 de nieuwe burgemeester van Antwerpen?

 
Ik zie geen enkele partij in staat, Antwerpen een verbreding tot meer dan 20 rijstroken van de ring van Deurne tot aan Kennedytunnel, aan de bevolking te verkopen. Terwijl het stadsbestuur de beslissing heeft genomen zal Janssens de factuur mogen betalen. Misschien is de ondertunneling van de R11 toch nog een krent in het dossier. Want een ondertunnelde Krijgsbaan kan verkeer van de ring weghouden zodat hij misschien niet moet verbreed worden.

Schandelijk

Terwijl gezinnen de stad de rug toekeren werkt de Vlaamse regering met een collaborerend stadsbestuur aan de betonnering van het doorgaand verkeer in de stad. De ondertunneling van de Krijgsbaan en de A102 zouden dat allemaal moeten oplossen. De leefbaarheid van de stad gaat hierdoor in de toekomst nog verder achteruit.
 
Bovendien draaien stad en haven op voor 352 miljoen euro. Het meccanotracé is goedkoper, lost het mobiliteitsprobleem beter op, is milieuvriendelijker en beter voor de leefbaarheid van de stad. Als de bricolage met A102 en R11 het beste is wat de betrokken politici kunnen brengen, dan zijn we dringend aan een nieuwe generatie toe.

Wat nu?

De actiegroepen hebben na enkele maanden rust hun tweede adem gevonden. Op de wandeling van vorige zondag was het voor iedereen duidelijk dat dit niet de laatste actie was. Het zal er nog warm aan toe gaan en bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen de verantwoordelijke politici de rekening gepresenteerd krijgen.

take down
the paywall
steun ons nu!