Jongeren, Lokaal, Jeugdwerk, Antwerpen, Kansarmoede, JAC, JAC Plus, EHBJ, Watmet -

EHBJ: Eerste Hulp Bij Jongeren en jeugdwerk

“Wat is er gebeurd met belangeloos helpen?” Die vraag stelden Piet Mercelis en Steven Peeters van het Antwerpse Jongeren Adviescentrum JAC Plus. Ze braken zich het hoofd over deze kwestie en kwamen op de proppen met EHBJ, Eerste Hulp Bij Jongeren en Jeugdwerk.

donderdag 23 september 2010 16:36
Spread the love

In de film ‘Pay it forward’ bedenkt Haley Joel Osment een plan om de wereld te verbeteren. Hij gaat ervan uit dat als hij een goede daad verricht voor drie mensen, en zij op hun beurt voor drie andere mensen, er een kettingreactie van goede daden kan ontstaan.

Belangeloos andere mensen helpen dus. Dat is het uitgangspunt van het EHBJ-project dat al een precedent kende in 2008. Toen brachten acht jeugdwerkers van KIDS vzw jongeren in de buitenwijken in contact met JAC.

Nieuwe problematiek

Burgemeester Patrick Janssens merkte bij de voorstelling van Antwerpen Jongerenhoofdstad 2011 op dat het aantal jongeren in Antwerpen de komende jaren met rasse schreden zal toenemen. Daarbij komt dat twee derde van de jongeren onder de 25 jaar van andere origine zal zijn.

Jammer genoeg brengt dit fenomeen niet alleen gezellige multiculturele aangelegenheden met zich, maar ook een heel nieuwe problematiek. Voor jongeren van allochtone afkomst is de stap naar de klassieke hulpverlening niet zo eenvoudig.

Water aan de lippen

“Wij proberen vanuit het JAC zoveel mogelijk kansarme jongeren uit de buitenwijken te bereiken”, zegt medewerker Piet. “Dat lukt gedeeltelijk, maar we merken dat onze centrale ligging wat in ons nadeel speelt. De jongeren zijn niet vertrouwd met onze werking en met onze medewerkers en komen vaak pas naar hier als het water al aan de lippen staat. Met EHBJ willen wij die stap veel kleiner maken.”

Jongeren uit Deurne-Noord of Borgerhout komen wel in contact met de plaatselijke jeugdwerkers. Die kennen de jongeren, maar belangrijker nog, ze staan ook in contact met het JAC. Jeugdwerkers weten of het goed gaat met ‘hun’ jongeren of niet en gelden vaak als vertrouwenspersoon.

Omdat zij meestal niet geschoold zijn als hulpverlener of geen tijd hebben om zich bezig te houden met complexe situaties, kunnen zij steeds beroep doen op het JAC. Professionele hulpverleners geven advies, of bieden verdere begeleiding van de jongeren.

Zo ontstaat een vorm van groepscoaching tussen de JAC-medewerkers en de jeugdwerkers. De begeleiding vanuit de wijk wordt gekoppeld aan de centrale werking om problemen snel in de kiem te smoren.

Steunpilaar

Het EHBJ-projectis er niet alleen voor  jeugdwerkers, maar ook voor jongeren van 15 tot 18 jaar die van nature al een steunpilaar zijn binnen hun vriendengroep. Al meer dan tien jaar geven de JAC’s in Vlaanderen gratis weekendopleidingen tot ‘Jeugdadviseur’.

Jongeren gaan in die opleidingen om met problemen waar zijzelf en hun leeftijdsgenoten mee kunnen kampen. Via gesprekken, spelletjes en workshops krijgen zij van de JAC-medewerkers methodes aangereikt om in de toekomst zo goed mogelijk op iedere situatie te kunnen inspelen.

Veel jongeren vinden het makkelijker eerst hulp te zoeken bij vrienden vooraleer ze naar een vertrouwenspersoon of een ouder stappen. Maar als er zwaardere problemen zijn, zoals bijvoorbeeld zelfmoordneigingen, weet die goede vriend niet altijd hoe hier mee om te gaan. Dan kan hij of zij altijd terecht bij het JAC voor professionele begeleiding.

© 2010 – StampMedia – Elise Meekers & Jani Verheyden

take down
the paywall
steun ons nu!