Bron: flickr.com/photos/kk

 

Verslag, Nieuws, Wereld -

‘Moeder Aarde’ op de agenda van Klimaattop Cancún

SANTIAGO -- De "volksklimaatagenda" die de Boliviaanse regering en burgerorganisaties in april opstelden in Cochabamba, gaat mee naar de onderhandelingstafel van de Verenigde Naties. Maar het is onwaarschijnlijk dat de punten opgenomen zullen worden in een bindend klimaatverdrag, zeggen activisten.

woensdag 22 september 2010 14:36
Spread the love

De ‘Wereldconferentie van Volken over de Klimaatverandering en de Rechten van Moeder Aarde’ in Cochabamba was een antwoord op de ontspoorde onderhandelingen over een nieuw, bindend wereldwijd klimaatverdrag, eind vorig jaar in Kopenhagen. In Cochabamba kwamen duizenden activisten, vertegenwoordigers van ngo’s en officiële delegaties uit vooral Latijns-Amerikaanse landen samen.

In augustus werd tijdens voorbereidende klimaatonderhandelingen in Bonn besloten meer dan een dozijn voorstellen uit Cochabamba op te nemen in de tekst waarover tijdens de volgende klimaattop onderhandeld moet worden. De voorstellen gaan bijvoorbeeld over het oprichten van een internationaal tribunaal voor klimaatrechtvaardigheid en het beperken van de temperatuursstijging op aarde tot 1 graad Celsius, met de noodzaak om de kooldioxide in de atmosfeer te verminderen tot 300 deeltjes per miljoen (ppm).

Momenteel is de concentratie van dit broeikasgas 387 ppm. Als de hoeveelheid niet wordt teruggebracht tot 350 ppm of minder, zal de temperatuur op aarde volgens wetenschappers stijgen met meer dan 2 graden. Die stijging zou catastrofale sociale, economische en milieugevolgen hebben.

Controversiële voorstellen

De afgevaardigden in Bonn stemden ook in met een discussie over een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 50 procent in geïndustrialiseerde landen. Die reductie zou moeten plaatsvinden tussen 2013-2017, de tweede periode onder het Kyoto-protocol. Daarnaast werd ingestemd met het inbrengen van het concept over de rechten van Moeder Aarde, de visie van inheemse volken en kwesties op het gebied van migratie als gevolg van klimaatverandering.

In de concepttekst zijn ook enkele meer controversiële eisen uit Cochabamba opgenomen: het uitsluiten van marktmechanismen bij bebossing en het tegengaan van transformatie van natuurlijke bossen in boomplantages met monocultuur.

De onderhandelaars zeiden open te staan voor maatregelen om bescherming op het gebied van intellectueel eigendom te blokkeren, als het gaat om technologieoverdracht bedoeld om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten.
 
De concepttekst wordt begin oktober besproken in de Tianjin, een stad in het noordoosten van China, en uiteindelijk tijdens de zestiende Klimaatconferentie tussen 29 november en 10 december in het Mexicaanse toeristenoord Cancún.

JS

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!