Verslag, Nieuws, Milieu -

6de Europese conferentie van GGO-vrije regio’s

De zesde Europese conferentie over regio's die vrij zijn van genetisch gewijzigde organismen was een succes. Van 16 tot 18 september kwamen in Brussel en Gent ongeveer 300 vertegenwoordigers samen van ggo-vrije regio's, initiatieven, landbouwers, milieu- en consumentenorganisaties van alle EU-lidstaten en leden van het Europees Parlement.

woensdag 22 september 2010 18:08
Spread the love

– Commissaris Dalli geeft toe dat de Europese voedselveiligheidsregeling moet veranderen.
– De conferentie verneemt choquerend bewijs dat misvormingen bij ongeboren kinderen het gevolg zijn van het herbicide glyfosaat
– De Carrefourgroep en andere grote detailhandelaren beloven hun ggo-vrije beleid te behouden
– Brussel verklaart zich een ggo-vrije regio

De EU-Commissaris voor volksgezondheid en consumentenzaken John Dalli onderging afgelopen donderdag een vloed van kritiek van verschillende afgevaardigden op een ggo-vrije regio’s conferentie in Brussel.

Dalli herhaalde een voorstel van de Commissie om de deelstaten nieuwe rechten te geven om de ggo-teelt te verbieden, maar gaf toe aan de afgevaardigden dat een hervorming van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) nodig is.

De eurocommissaris antwoordde op de uitdagingen van de bekende landbouwer en vice-voorzitter van de landbouwcommissie van het Europese parlement José Bové, die pleitte voor een “draconische” hervorming van EFSA. Een vertegenwoordiger noemde EFSA “een klucht” van draaideurpolitiek en imperialisme. Dalli zei dat hij als niet-wetenschapper de kwaliteit van het werk van EFSA niet kon inschatten, maar gaf toe dat er in veel domeinen kritiek is op het agentschap en nodigde Bové en andere NGO’s om deel te nemen aan het hervormingsproces.

Hij voegde er aan toe dat het recente geval van vervuiling met de ggo-aardappel Amadea van BASF in Zweden de nood versterkte om ggo’s beter te monitoren over de hele lijn van de productie.

Bové vatte het gevoel onder de afgevaardigden samen: “Niemand zou ons mogen dwingen om ggo’s te consumeren of om onze landbouw te vernietigen voor ggo’s. Het is een politieke keuze en daarom zijn we hier vandaag.”

De Waalse minister van landbouw Benoit Lutgen riep op voor een landbouwhervorming gebaseerd op kwaliteit: “Dit is een van de redenen waarom Wallonië lid is van het netwerk van ggo-vrije regio’s,” legde hij uit.

Evelyn Huytebroeck, milieuminister van de Brusselse regio, kondigde aan dat op dezelfde dag de regering van de Europese hoofdstad ook het besluit nam om een ggo-vrije regio te worden.

Het totale aantal ggo-vrije regio’s en gemeenten in de EU ligt nu boven de 4000, met als nieuwste lid de Europese hoofdstad zelf.

Als reactie op het voorstel van commissaris Dalli om beslissingen inzake de ggo-teelt aan de lidstaten te laten, zei Benedikt Haerlin namens de organisatoren: “We zijn verheugd dat de Europese Commissie eindelijk lijkt te accepteren dat ggo’s niet opgedrongen kunnen worden aan Europese burgers en landbouwers. Toch slaagt mr. Dalli er niet in om belangrijke punten inzake gezondheids- en milieurisico’s te beoordelen die op gemeenschapsniveau gereguleerd moeten worden.”

De vooraanstaande Argentijnse embryoloog professor Andrés E. Carrasco, van de universiteit van Buenos Aires, presenteerde choquerende onderzoeksresultaten die de herbicide Roundup, dat bij ongeveer 70 procent van alle ggo-teelten gebruikt wordt, linken aan gezichtsmisvormingen en hersenafwijkingen bij ongeboren menselijke baby’s.

Ondanks de publicatie van het onderzoek in de augustus-editie van “Chemical Research in Toxicology”, werd professor Carrasco fysiek bedreigd toen hij zijn werk in Zuid-Amerika probeerde te presenteren.

Haerlin voegde toe: “De strijd tegen ggo’s is veel meer dan een technologische zaak. Het gaat eerder over een diverse ecologische landbouw- en plattelandsontwikkeling, gedragen door onafhankelijke landbouwers en hun kwaliteitsproducten, dan over de handelsgerichte globale landbouwindustrie. Dit is een keerpunt voor de volgende hervorming van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.”

Deze benadering werd gesteund door de aanwezige afgevaardigden van grote voedsel- en detailhandelbedrijven, inclusief groep Carrefour en EDEKA Nord. Zij beloofden hun ggo-vrije beleid vol te houden voor producten die geëtiketteerd moeten worden onder de huidige EU-wetgeving.

Afgevaardigden bleven hameren op de reeds lang gestelde eis voor de verplichte etikettering van ggo-gevoede dierlijke producten. Vrijwillige etiketteringsregelingen voor ggo-vrij vlees, melk en eieren hebben het marktaandeel van deze producten substantieel doen stijgen, hetgeen de consumenteneis aantoont voor gegarandeerde transparantie en keuzevrijheid.

De deelnemers waarschuwden de Raad en het Parlement voor het marchanderen met gezondheid en milieubescherming door het recht van lidstaten af te nemen om ggo’s te verbieden, het recht dat de facto al bestaat. In plaats daarvan zou een Europees verbod geheven moeten worden op de goedkeuring van ggo’s zolang de problemen inzake risicobenadering, strikte zaadzuiverheid en grondige bedenkingen i.v.m. de sociaaleconomische impact op landbouwers en voedselproducenten niet rechtgezet zijn.

Vertaald uit het engels, het origineel is hier terug te vinden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!