Nieuws, Samenleving, België, Antwerpen, Diversiteit, Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, CGKR, Studio Globo, Jozef De Witte -

Jozef De Witte: “We moeten leren omgaan met diversiteit”

ANTWERPEN - Tijdens de officiële opening van het vernieuwde educatief centrum Studio Globo in Antwerpen deed Jozef De Witte een oproep tot een betere omgang met diversiteit. De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding: "We hebben nog vaak heimwee naar de kleine wereld onder de kerktoren van weleer".

maandag 20 september 2010 10:50
Spread the love

Foto: CGKR-directeur Jozef De Witte hield een opvallende speech die opriep tot meer solidariteit (fotografie Dieter Dedecker).

Vrijdagavond vond de plechtige opening plaats van het vernieuwde educatief centrum Studio Globo in Antwerpen. Studio Globo organiseert al jarenlang inleefateliers en leert kinderen omgaan met diversiteit. 

Eén van de gastsprekers was Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR). Deze gastspreker begon zijn uiteenzetting als volgt:

“We hebben heimwee naar de kleine, bevattelijke wereld van weleer. De wereld onder de kerktoren. Het leven was toen gemakkelijker dan nu. Dit wereldbeeld, ‘vroeger was alles beter’, beheerst nog steeds het debat. Het is moeilijk om daar vanaf te komen.”

Migratiegeschiedenis

De Witte: “In Antwerpen wonen momenteel 176 verschillende nationaliteiten. Globalisering is een feit, migratie is een realiteit. Toch is migratie iets van alle tijden.”

“Zo was in 1930 20 procent van de inwoners van Genk van Poolse origine. Tegenwoordig hoor je mensen zeggen: ‘Pas op! De Polen komen!’ Terwijl de Polen al meer dan 80 jaar in ons land zijn.”

“Vanaf 1960 kwamen er veel Turken en Marokkanen op onze uitnodiging. Dat is iets wat wij weleens vergeten. Verder hebben wij veel aan migranten te danken. De praline werd bijvoorbeeld door migranten op Belgische bodem ontwikkeld.”

Omgang met diversiteit

De Witte onderstreepte dat de wereld de voorbije jaren grondig is veranderd: “Mensen moeten leren omgaan met andere dingen. Het omgaan met andere culturen is niet voor iedereen even evident.”

“Omgaan met diversiteit is moeilijk omdat je daarbij moet kijken naar jezelf. Dit brengt ongemak mee. Omgaan met diversiteit betekent omgaan met de identiteit van de ander en omgaan met je eigen identiteit. Je moet in de spiegel durven kijken.”

Deze spreker beseft maar al te goed dat dit begint in de opvoeding: “Als kind kom je in aanraking met mensen die anders leven dan wij. Wij moeten kinderen leren omgaan met diversiteit.”

Verandering van waarden

Doorheen de tijd veranderen de waarden van onze samenleving. Onze samenleving evolueert snel, dus moeten wij onze waarden veranderen, zo stelt Jozef De Witte. “Als samenleving moeten we ons altijd de vraag stellen: ‘Zijn we goed bezig?”

“Diversiteit moeten we positief, maar niet naïef, benaderen. Met enkel principes zet je geen stap vooruit. De angst moeten we niet laten regeren, want angst maakt redeloos.”

“We moeten niet enkel ons hart laten spreken”, besluit De Witte. “Ons hoofd moeten we laten denken. Met een sprekend hart en een denkend hoofd kunnen wij nog ver komen.”

take down
the paywall
steun ons nu!