Wim van Hees van Ademloos: "Het valt te betreuren dat we terug op straat moeten komen. Het betekent dat de overheid niet geluisterd heeft naar de uitslag van het referendum en naar de adviezen die nadien duidelijk hebben gemaakt dat het BAM-tracé niet deugd. Dat de overheid er een jaar later op wil terugkomen en daarbij enkel naar drie alternatieven kijkt die allemaal op het BAM-tracé steunen, gaat mijn verstand te boven."

“De beslissing valt ergens volgende week. Vorige week lukte het niet. Kris Peeters kan niet wachten tot 27 september, want dan wordt zijn septemberverklaring overschaduwd door het Oosterweeldossier. Ik denk dat het hem niet zal lukken om te landen."

"Van de drie tracés die nu op tafel liggen, is er geen enkel goed. De overheid twijfelt tussen een brug en een tunnel waarbij het bestaande en het toekomstige verkeer op de ring blijft. Dat vinden we een verkeerde benadering. De vraag die we hadden moeten beantwoorden, is: moeten we het stad verhuizen of moeten we het verkeer verplaatsen? Op die vraag is het antwoord natuurlijk het verkeer. Het verkeer moet buiten de stad blijven. De oplossing daarvoor is het Meccano-tracé. Dat zal veel meer verkeer van de ring halen. De ring kan vervolgens afgebouwd worden en ingekapseld of ondertunneld worden op voorwaarde dat hij niet breder moet. De BAM-tracés gaan allemaal uit van een verbreding van de ring."

“Waarom ze desondanks toch vasthoudt aan het BAM-tracé blijft een geheim van mensen die de belangen verdedigen en vertegenwoordigen van Voka, Noriant, ... Die houden de politiek op een onverklaarbare wijze in een dodelijke greep waardoor de overheid er blijkbaar niet wil van afwijken. Ik hoop dat er een verstandige beslissing wordt genomen. Anders zal dit niet de laatste actie zijn."

Interview, Nieuws, België, Lokaal, Antwerpen -

“Als ze de Lange Wapper door onze strot jagen, is het revolutie in Antwerpen”

maandag 20 september 2010 17:22
Spread the love

Bijna een jaar na het referendum organiseerde de actiegroep Ademloos opnieuw een grote actie een week voor de Vlaamse regering een beslissing neemt in het Oosterweeldossier. Een duizendtal actievoerders wandelde mee door de autovrije binnenstad van Antwerpen om hun stem te laten horen tegen het Bam-tracé. We vroegen enkele actievoerders waarom ze meestappen en wat ze verwachten van de beslissing. Wat als de Vlaamse regering volgende week toch kiest voor de Lange Wapperbrug? Is er nog een perspectief of zijn alle mogelijkheden tot verzet uitgeput?

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!