Alles wat er overbleef van het Roma-kamp in Saint-Denis na de politieactie (foto: Julien Beller)

 

Opinie, Nieuws, Roma, Way2roma -

Wat denken de Roma zelf over Franse uitwijzingen?

Deze tekst is de neerslag van een bijeenkomst in Brussel van een reflectiegroep van Roma, op uitnodiging van de Foyer in Brussel, die bekommerd zijn om de huidige explosieve situatie m.b.t. de Roma die is gecreëerd in Frankrijk en in de rest van Europa.

vrijdag 17 september 2010 11:28
Spread the love

Voor ons, Roma, staat België aan het hoofd van Europa en staat het land symbool voor de Europese gedachte, gebaseerd op respect voor fundamentele rechten. Vandaar dat we van België een directe belangstelling verwachten voor de situatie van de Roma. Wij vragen de Belgische staat volgende punten te verdedigen in het kader van de Europese Roma-politiek.

1. Toegang verschaffen tot de arbeidsmarkt: De Europese Roma vragen eerst en vooral dringend een betere toegang tot de arbeidsmarkt, waar zij zich ook bevinden. Dit komt neer op het openstellen van de arbeidsmarkt voor Oost-Europese onderdanen. Werk hebben biedt de Roma immers de beste garantie om toekomstperspectieven te scheppen en om de negatieve gevolgen van de armoede te bestrijden (zoals diefstal, bedelarij, enz.)

2. Gelijke rechten garanderen: Overal in Europa moeten alle burgers dezelfde rechten genieten, ook de Roma. Het recht op mobiliteit moet worden gerespecteerd, ook tegenover de Roma. Collectieve uitwijzingen zijn onaanvaardbaar.

3. Investeren in mogelijkheden voor de Roma: Alle lidstaten zouden meer mogelijkheden moeten scheppen voor de Roma en hen zo de kans geven zich beter in de samenleving te integreren. Investeringen in dit kader zijn noodzakelijk. Er is nood aan meer actoren op het terrein en meer bemiddelaars om de Roma te omkaderen en te begeleiden. Problemen negeren is de Roma marginaliseren. De problemen stapelen zich op, wat dan leidt tot explosieve situaties (denk bijvoorbeeld aan de Franse voorsteden en kampen).

4. Discriminatie strenger bestraffen: Om te voorkomen dat discriminatie en racistisch taalgebruik tegenover de Roma gemeengoed worden, moet men eenvoudiger klacht kunnen indienen en moeten er effectieve sancties komen. Roma in België worden ook geconfronteerd met discriminatie bij sollicitaties of bij schoolinschrijvingen.

5. Veralgemeningen vermijden: De individuele situatie van alle Roma is verschillend en Roma hebben dan ook het recht individueel te worden beoordeeld. Beslissingen en sancties mogen niet gebaseerd zijn op veralgemeningen, zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij de collectieve uitwijzingen. Dit veroorzaakt immers een toename van verwerping, discriminatie en racistische gevoelens.

6. Druk uitoefenen op de landen van herkomst: In Oost-Europa hopen bepaalde landen er in feite op dat de Roma naar het Westen zullen trekken. Momenteel wordt in die landen van herkomst te weinig ondernomen om de integratie van de Roma te bevorderen. De druk op deze landen dient dan ook sterk te worden verhoogd.

Principes :

1) Via hun leidersfiguren moeten de Roma op een actieve manier betrokken worden bij de politieke besluitvorming en de uitwerking van maatregelen.

2) De Roma moeten ook op hun eigen verantwoordelijkheden worden gewezen. Zij moeten inspanningen leveren om de regels en wetten van het land waar ze verblijven te respecteren. In alle landen moet men daarom aan de Roma niet alleen duidelijk maken wat hun rechten zijn, maar ook wat hun plichten zijn.

Brussel, 10 september 2010

Ondertekenaars:

Mihaela Mihai, George Stoica, Mihaela Covaci, Vinetu Verban, Constantin Nastasie, Gabriel Mihai, Gabi Bala, Florin Muntean, Lusca Moldovan

take down
the paywall
steun ons nu!