Nieuws, Politiek, België, België, Stampmedia, Fedasil, Europa, UNICEF, Vluchtelingen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Asiel, Asielbeleid, Asielcrisis, EU-top, Melchior Wathelet, Dossier:vluchtelingen -

Opvangcrisis in België overschaduwt Europese top

Op 13 en 14 september leidde België als Europees voorzitter een ministeriële conferentie over de kwaliteit en de efficiëntie van de asielprocedure. België kijkt hoopvol naar een harmonisering van het Europese beleid om de opvangcrisis op te lossen. Unicef noemt de situatie ondertussen onhoudbaar.

vrijdag 17 september 2010 18:45
Spread the love

Naast alle lidstaten en Europese instellingen werden ook de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) en enkele Belgische NGO’s uitgenodigd.

De bedoeling van de conferentie was om goede praktijken uit te wisselen die bijdragen tot een meer efficiënte asielprocedure in de lidstaten. De huidige opvangcrisis in ons land, waarbij ook families met baby’s en kleine kinderen op straat belandden, doet fundamentele vragen rijzen over de Belgische opvang van asielzoekers.

De huidige toestand is onhoudbaar

Reeds in augustus meldde Vluchtelingenwerk Vlaanderen dat een opvangcrisis onvermijdelijk zou uitbreken in het najaar. De organisatie spoorde de Belgische regering aan om de humanitaire crisis eindelijk onder ogen te zien en direct stappen te ondernemen voor een noodopvangplan.

Het uitblijven van serieuze maatregelen leidde de voorbije week tot schrijnende toestanden in een geïmproviseerd tentenkamp nabij het Noordstation in Brussel.

UNICEF België, de Belgische afdeling van het VN-kinderfonds, dringt er al jaren op aan dat kinderen niet meer buiten zouden slapen en dat alle families en niet-begeleide minderjarigen, met of zonder asielprocedure, dringend opgevangen zouden worden.

In een reactie op de evacuatie van de families noemt UNICEF de situatie absoluut onhoudbaar. Aan de betrokken ministers wordt uitdrukkelijk gevraagd hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de bescherming van kinderen in de migratie.

Toename van aantal asielaanvragen

Fedasil (Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers) meldt dat het opvangnetwerk voor asielzoekers al sinds de zomer van 2008 overbezet is. Bovendien heeft België sinds het begin van dit jaar 11.855 asieldossiers geregistreerd, wat een toename van 20 procent betekent ten opzichte van dezelfde periode in 2009.

Katelijne Houben, beleidsmedewerkster van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, merkt op dat asielzoekers hopen op extra voordelen door de opvangcrisis, de realiteit is echter minder rooskleurig, want door het gebrek aan beschikbare plaatsen komen ze op straat terecht.

“2012 is morgen”

Op de conferentie bevestigden de EU-lidstaten hun engagement om tegen 2012 een gemeenschappelijk Europees asielbeleid te creëren.

Volgens de federale staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid, Melchior Wathelet (CdH), vormt de harmonisering van de Europese wetgeving ook gedeeltelijk een oplossing voor de opvangcrisis in eigen land.

“Landen die een hoog beschermingsniveau aanbieden, trekken logischerwijze meer asielzoekers aan. Wanneer alle Europese landen dezelfde opvang garanderen, kunnen we het ‘asielshoppen’ tegengaan.”

De EU-commissaris voor Binnenlandse Aangelegenheden Cecilia Malmström bevestigde deze nood aan gemeenschappelijke standaarden en normen. “Alleen een stevig legaal raamwerk kan leiden tot een efficiënt en meer humaan asielbeleid.”

De VN-Commissaris voor de Vluchtelingen en de Europese vluchtelingenorganisatie (ECRE) benadrukten van hun kant dat de beslissingen binnen de EU een enorme impact hebben op de rest van de wereld.

“Als bewoners van één van de meest geprivilegieerde regio’s ter wereld, is het onze gedeelde verantwoordelijkheid om asielzoekers op te nemen”, luidde het.

© 2010 – StampMedia – Marieke Van Cauwenberghe

take down
the paywall
steun ons nu!