Bert Gabriëls op www.effechecken.be
Verslag, Nieuws, Economie, België, ABVV, ACV, ACLVB, Diversiteit -

Checklist om diversiteit te meten op de werkvloer

De vakbonden gaan met een checklist de discriminaties op de arbeidsmarkt te lijf. In de checklist komen alle aspecten van het personeelsbeleid aan bod waardoor vakbondsafgevaardigden kunnen nagaan of hun bedrijf wel voldoende rekening houdt met diversiteit. De vakbonden schakelen zes comedians in om de checklist bekend te maken.

vrijdag 17 september 2010 16:06
Spread the love

Dat de diversiteit op de werkvloer te wensen overlaat, bleek deze week nog eens na de onthullende reportage van het één-programma Volt. Zes van de acht bezochte uitzendkantoren zijn bereid allochtone sollicitanten uit te sluiten als de opdrachtgever dat vraagt.

Volgens de vakbonden hebben ook andere groepen het moeilijk op de arbeidsmarkt: personen met een handicap, vijftigplussers en kortgeschoolden.

Met de checklist kunnen vakbondsmilitanten maar ook alle andere werknemers onderzoeken hoe het met de diversiteit zit op hun eigen werkvloer.  Ze krijgen dan stellingen als ‘In de vacature staat vermeld dat het bedrijf open staat voor iedereen’, ‘Het sollicitatiegesprek verloopt eerlijk en gelijk voor alle sollicitanten’ en ‘Het bedrijf gebruikt eenvoudige taal en eventueel ook pictogrammen’.

“Op de werkvloer kan je veel doen. We willen mensen alert maken en hen aansporen om het thema diversiteit in het sociaal overleg van het bedrijf te krijgen”, zegt Ann Vermorgen, nationaal secretaris van het ACV.

Kan die checklist wraakroepende toestanden als in de Volt-reportage tegengaan? “Discriminatie moet je kordaat aanpakken. De reactie van minister van Werk Muyters is ronduit zwak. De wetgeving is inderdaad goed, maar ze moet ook gerespecteerd en gehandhaafd worden. Maar ook hier kunnen delegees een rol spelen. Zij kunnen het incident agenderen op de ondernemingsraad. Dat kan ook op sectoraal niveau”, zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van het ABVV.

De vakbonden zetten samen 25 diversiteitsconsulenten in om vakbondsafgevaardigden te helpen bij het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid en het wegwerken van weerstanden. Als werknemers een probleem detecteren via de checklist, kunnen ze een diversiteitsconsulent inschakelen. “Zo hebben we concrete instrumenten om diversiteit in de praktijk te brengen”, zegt Hugo Engelen, Vlaams gewestsecretaris van de liberale vakbond ACLVB.  

De checklist komt op de website www.effechecken.be. Zes stand-up comedians (Bert Gabriëls, Nigel Williams, Raf Coppens, Lies Lefever, Roel Steeno en Öznur Karaca) promoten de checklist met filmpjes en grappige affiches.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!