Discriminerende uitzendkantoren moeten er uit
Opinie, Nieuws, Economie, Samenleving, België -

Discriminerende uitzendkantoren moeten er uit

Een VOLT-reportage van woensdag 15 september toonde onweerlegbaar aan wat al lang geweten was: uitzendkantoren discrimineren op basis van etnische afkomst. Het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel, en de vakbonden ABVV en ACV roepen de sector en de overheid op om hard op te treden tegen elke vorm van racisme.

donderdag 16 september 2010 12:51
Spread the love

Kantoren die het ‘klant is koning’-principe zo hoog in het vaandel dragen dat ze zonder vragen te stellen mensen van Turkse, Marokkaanse, Russische of welke afkomst dan ook mogelijke arbeid onthouden, moeten er zonder meer uit.

Het Minderhedenforum kijkt daarvoor in de eerste plaats naar Vlaams minister van Werk. “Minister Muyters moet het klimaat van straffeloosheid doorbreken,” zegt Naima Charkaoui, directeur van het Minderhedenforum. “Daarvoor zal hij spijkers met koppen moeten slaan. In VOLT zagen we het resultaat van een beleid dat wel sensibiliseert, maar niet straft. Soms kan enkel sanctioneren discriminatie écht een halt toeroepen, dat moet men dringend beseffen.”

Nu worden bij inbreuken vergunningen van uitzendbureaus enkel tijdelijk opgeschort – wat in de praktijk weinig indruk maakt. Verder worden ze gesensibiliseerd met het opstellen van een diversiteitsplan. Het Minderhedenforum roept dus minister Muyters op om de sociale inspectie streng en proactief te laten controleren in uitzendkantoren en om discriminerende uitzendkantoren meteen te sluiten.

Ook Federgon, de koepel van de uitzendsector, draagt een grote verantwoordelijkheid. Zij deden in het verleden al herhaaldelijk ronkende beloften. Van de uitvoering daarvan, laat staan het resultaat, is weinig merkbaar. Federgon moet effectief controleren welke uitzendkantoren inbreuken plegen tegen de antidiscriminatiewetgeving. We rekenen erop dat Federgon dit de komende maanden, via zogenaamde ‘mystery clients’, ook daadwerkelijk zal doen, de belofte van Herwig Muyldermans in de uitzending indachtig.

Uitzendkantoren moeten eveneens verplicht worden samenwerking met discriminerende klanten meteen en voorgoed stop te zetten. Federgon heeft in het verleden al aangekondigd dat ze dergelijke bedrijven op een zwarte lijst zouden zetten. Ondernemingen die uitzendkantoren expliciet vragen om geen etnisch-culturele minderheden door te sturen naar hen, moeten bovendien zonder uitzondering aangegeven worden bij het Centrum van Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.

Het Minderhedenforum hoopt dat de aankondigingen van Federgon en de Minister naar aanleiding van de VOLT-reportage deze keer geen loze beloften blijven, en dat een steekproef op het einde van het jaar beter resultaat oplevert. Het Minderhedenforum en de vakbonden ACV en ABVV zullen in elk geval de proef op de som nemen.

Naima Charkaoui, Directeur Minderhedenforum
Caroline Copers, Algemeen Secretaris Vlaams ABVV
Ann Vermorgen, Nationaal Secretaris ACV

take down
the paywall
steun ons nu!