Nieuws, Economie, België, Mijnbouw, Peru -

Campagne ‘Mining in Paradise, No-go Zones for Mining” gestart

In Gent is de actie ‘Mining in Paradse, No-Go Zones for Mining’ gestart. Met een petitie- en informatiecampagne wil ze Peruaanse boeren in Noord-Peru helpen in hun strijd tegen de mijnbouwmultinationals die hun gronden willen inpalmen met ongewilde mijnbouwprojecten.

donderdag 16 september 2010 20:21
Spread the love

Inheemsen, boeren en Amazone bedreigd

Exact drie jaar geleden, op 16 september 2007, vond in Noord-Peru een referendum plaats bij de lokale bevolking. Ongeveer 95 procent sprak zich uit tegen de komst van het Britse bedrijf Monterrico Metals en zijn mijnbouwproject Río Blanco.

De bevolking beseft dat mijnbouwmultinationals zich op de natuurlijke rijkdommen van het Zuiden storten zonder zich al te veel om het welzijn van de plaatselijke bevolking of het milieu te bekommeren. Hierdoor zou onder andere de plaatselijke landbouw, die deels steunt op de exportgerichte biologische koffieteelt, in het gedrang komen.

Deze mijnbouw is heel anders dan de mijnbouw die wij kennen. Het is namelijk open dagbouw. Daarvoor worden hele bergen weggegraven tot enorme putten. Om het metaal uit de grond te verwijderen worden giftige oplosmiddelen met onder andere cyanide gebruikt. Deze stoffen komen in het water terecht waar ze enorme schade aanrichten aan mens en milieu.

De regering verklaarde het referendum legitiem, maar niet bindend. De campagne ‘Mining in Paradse, No-Go Zones for Mining’ wil de stem van de Peruaanse bevolking kracht bijzetten. Want duizenden boeren dreigen hun gronden kwijt te raken.

Door vervuiling zou ook een essentieel stuk brongebied van het Amazonebekken onherstelbaar aangetast worden. Intussen gaat het immers niet meer om één mijnbouwproject. 25 procent van dat belangrijke brongebied werd al aan mijnbedrijven toegewezen, terwijl de boeren willen blijven boeren. Ze stelden een alternatief ontwikkelingsplan op om aan te tonen dat economische ontwikkeling en aandacht voor milieu en cultuur hand in hand kunnen gaan.

Juan Rufasto is coördinator van VIMA, het Vicariaat voor Milieu in Jaén (Peru): “We hopen dat het lukt om de wereld wakker te schudden. Want zonder internationale steun staat onze toekomst en die van het Amazonebekken nog veel meer onder druk.”

Mols-hoop voor Peru

De campagne is gelanceerd met korte inzamelacties aan het Sint-Pietersstation en in het centrum van Gent. Met een verkleedpak in de vorm van een molshoop probeerden een 15-tal vrijwilligers de aandacht te trekken om mensen hun handtekening te laten plaatsen onder een petitie. Heel wat mensen zijn verbaasd over de negatieve impact van mijnbouw op het landschap en de leefkwaliteit ginds.µ

Nik Meeusen / Daan Janssens
De auteurs zijn medewerker en coördinator van Catapa

De campagne ‘Mining in Paradise? No-go zones for mining’ loopt nog tot en met 5 december

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!