Vakbonden op straat voor betere pensioenen
Verslag, Nieuws, Economie, België, ABVV, ACV, Pensioen -

Vakbonden op straat voor betere pensioenen

Aan het Schumanplein in Brussel hebben 4000 mensen betoogd voor het “recht op waardigheid voor de gepensioneerden”. Zij eisen onder meer een minimumpensioen van 1150 euro want één op vijf gepensioneerden leeft in armoede. De betoging was een initiatief van de drie vakbonden ACB, ABVV en ACLVB.

woensdag 15 september 2010 14:59
Spread the love

De datum – 15 september – was niet lukraak gekozen. Vandaag moesten de vakbonden en werkgevers een advies geven aan de regering over de besteding van een enveloppe van 500 miljoen euro voor de welvaartsaanpassing van de uitkeringen.

Dat zogenaamde ‘welvaartsmechanisme’ werd afgesproken tijdens het Generatiepact. De uitkeringen volgen immers niet de stijging van de welvaart. Die tweejaarlijkse enveloppe moet daar iets aan doen. “Met die 500 miljoen kunnen we de komende twee jaar de huidige pensioenen en de minimumpensioenen verhogen en kunnen we ook een inhaalbeweging doen voor de oudste en meestal laagste pensioenen”, zegt Ann Van Laer van het ACV.

Alleen liggen deze keer de werkgevers dwars. “De eisenbundel van de vakbonden ligt al klaar van voor de vakantie maar het VBO weigert te onderhandelen. In tijden van grote budgettaire inspanningen kan er geen sprake zijn van een verhoging van de uitkeringen, zeggen zij”, aldus Van Laer.

ACLVB-voorzitter Jan Vercamst vermoedt dat de werkgevers de discussie over de welvaartsenveloppe koppelen aan de loononderhandelingen van het najaar.

‘Vakbonden zijn blind’

De werkgeversorganisaties reageerden gepikeerd op de actie van de vakbonden. Peter Leyman, gedelegeerd bestuurder van Voka – niet betrokken bij de onderhandelingen met de vakbonden, maar zeer luidruchtig aanwezig in het debat – deed een oproep aan de betogers: “Gepensioneerden en bruggepensioneerden, wees solidair met wie werkt.”

Volgens het VBO zijn de eisen van de vakbonden “onrechtvaardig” en “blind voor de demografische uitdagingen”.

De mislukte onderhandelingen over de verdeling van de welvaartsenveloppe mag dan al de directe aanleiding zijn van de betoging, de vakbonden keken ook al vooruit naar de pensioenhervorming die op ons afkomt.

Volgens ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw mag er niet geraakt worden aan het brugpensioen. “Slechts 7 procent van de werknemers tussen 50 en 65 is op brugpensioen. Het is niet door deze mensen te viseren en te stigmatiseren dat het probleem van de vergrijzing zal opgelost worden. Hoe gaat men trouwens sociale drama’s als Carrefour en Opel sociaal oplossen zonder brugpensioen”, aldus De Leeuw.

De vakbonden vragen ook om het wettelijk pensioen te versterken. Het netto minimumpensioen moet worden opgetrokken tot 1150 euro. Van een tweede en derde pijler (het pensioensparen) verwachten de vakbonden geen heil. “We hebben in Nederland gezien hoeveel zekerheid zo’n commerciële verzekering biedt: daar moeten gepensioneerden tot 14 procent inleveren omdat hun pensioenfonds in de problemen kwam”, zegt Van Laer.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!