Nieuws, Samenleving, België, Jongeren, Facebook, Stampmedia, Europa, Kansarmoede, Netlog, Sociale software, Jan Engelen, Incluso, Watmet -

Sociale software helpt bij integratie kansarme jongeren

Sociale software, zoals Facebook, Netlog, blogs, e.d. kunnen kansarme jongeren helpen om zich te integreren. Maar voor ze aan de slag kunnen op het internet, moeten ze weten hoe ze dit het best kunnen doen. Net daar knelt het schoentje.

dinsdag 14 september 2010 16:30
Spread the love

In de 21ste eeuw is surfen op het internet even normaal geworden als je tanden poetsen. We doen het elke dag en staan er vaak niet bij stil.

We lezen artikels, houden onze blog up-to-date, kijken naar filmpjes, bouwen een netwerk uit, noem maar op. Het internet helpt ons om op de hoogte te blijven.

Helaas is dit niet voor iedereen het geval. Voor kansarme jongeren bijvoorbeeld. Vaak komen zij uit een moeilijke gezinssituatie of verblijven in een begeleidingstehuis. Ze hebben weinig tot geen computerkennis en missen hierdoor heel wat kansen.

Betere integratie

Incluso, een samenwerkingsproject tussen zeven Europese landen, onderzocht de impact van sociale software op de levenskwaliteit van kansarmere jongeren en stelde vast dat zulke websites jongeren helpen om zich te integreren.

Volgens Jan Engelen, coördinator van Incluso, is ICT bij jongeren niets nieuw. “Jongeren zijn al langer bezig met internet dan vandaag. De bedoeling van Incluso is om het effect hiervan na te gaan op een Europese schaal.”

“Het is belangrijk dat opvoeders in begeleidingstehuizen de jongeren leren hoe ze veilig en efficiënt kunnen werken met internet”, vertelt Jan Dekelver, project directeur van Incluso.

Via sociale software kunnen ze niet alleen makkelijker contacten leggen en onderhouden, maar kunnen ze ook op zoek gaan naar werk, hun mening uiten, op de hoogte blijven, e.d.

“Jammer genoeg zijn er ook heel wat hinderpalen. Vaak hebben begeleiders geen tijd of beschikken ze niet over de kennis om deze jongeren te leren hoe ze met sociale software moeten werken.”

Mogelijkheden en gevaren

Volgens Christa Heyse, plaatselijk directeur bij begeleidingstehuis Van Celsthuis en Hakatoo in Antwerpen, kunnen kansarmere jongeren al goed overweg met internet.

“Wat wij proberen te doen is hen bewust te maken van de mogelijkheden en de gevaren.” De jongeren worden begeleid wanneer ze op het internet surfen en ze krijgen een workshop over veilig internet.

“Sociale software kunnen kansarme jongeren helpen, maar het kost allemaal geld. We hebben slechts een paar computers waar de jongeren om de beurt op kunnen.”

© 2010 – StampMedia – Emilie Laurent

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!