Bezoekers van de Wachtnacht - foto Xavier Vankeirsbulck
Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Millenniumdoelstellingen -

De start van de Wachtnacht

In Gent is op en rond het Sint-Pietersplein de Wachtnacht begonnen. De vele duizenden aanwezigen vragen aandacht van de wereldleiders voor de millenniumontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De Wachtnacht is er op initiatief van 11.11.11 en heel wat andere ontwikkelingsorganisaties.

zaterdag 11 september 2010 16:40
Spread the love

De Wachtnacht is al gestart in de namiddag met een debat in Vooruit. Onder de deelnemers treffen we de Keniase Elizabeth Bukusi van de universiteit in Nairobi en Martin Khor van het South Centre in Genève.

Wat denken jullie van de kritiek dat deze millenniumdoelstellingen én niet ambitieus zijn, en daarenboven onhaalbaar.

Bukusi: Het is waar dat ze niet voldoende ambitieus zijn. En nog meer dat we onvoldoende inspanningen hebben geleverd om ze te bereiken. Zeker als het gaat om het verzekeren dat vrouwen in staat zijn om hun bijdrage te leveren, schieten we ruim te kort.

Khor: Het is zeker waar dat je kan discussiëren over hun ambitiegehalte. Deze doelstellingen zijn echter wel nuttig als een kader, ze leveren concrete objectieven. Maar na tien jaar is het tijd om uit te pakken met een plusversie. We moeten uitzoeken wat de obstakels zijn die beletten ze te realiseren én dan komen met een concrete strategie om ze echt te bereiken.

Is niet het grote probleem dat er helemaal geen aandacht gaat naar de dieperliggende oorzaken van armoede, honger en ziekte? En dat we ons dus niet concentreren op de structurele veranderingen die nodig zijn om ontwikkeling te brengen?

Khor: Het is inderdaad makkelijker om het eens te raken dat honger en armoede een probleem vormen, dan over de oorzaken daarvan. Na 10 jaar is het hoog tijd om te zien waarom Afrika het zo moeilijk heeft, de schuldenlast waarmee het bij de nek is gegrepen, de grondstoffen die er vele decennia lang zijn weggehaald voor veel te weinig geld, de druk vanwege IMF en de Europese Unie om hun economieën te openen voor de wereldeconomie.

Bukusi: En daarnaast moeten we evenzo benadrukken dat alle regeringen verantwoordelijkheid dragen. Regeringen zijn er bijvoorbeeld voor verantwoordelijk dat er een goed gezondheidsbeleid wordt gevoerd. Want alles heeft met elkaar te maken. Mensen moeten over een goede gezondheid beschikken om economisch actief te kunnen zijn en mee welvaart te scheppen voor de hele samenleving.
Zeker in Afrika is het belangrijk dat we sterke sociale bewegingen maken die het goede beleid kunnen afdwingen.

Khor: We moeten beseffen wat de financiële en economische crisis werkelijk betekent, voor de hele wereld. Het is dringend nodig om ons mondiaal financieel systeem én onze economie te hervormen. Dat is zeker niet alleen belangrijk voor arme landen. Want zelfs rijke landen als Griekenland of zelfs de Verenigde Staten riskeren af te glijden richting ontwikkelingslanden.

Bukusi: Het is in die brede context dat het belangrijk is om te mobiliseren voor de millenniumdoelstellingen, zowel in het Zuiden als in het Noorden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!