Peter Verhaeghe van stRaten-generaal
Opinie, Nieuws, België, Antwerpen, Lokaal, Forum 2020, Opinie, Antwerpen, StRaten-generaal, Meccanotracé, Hilde Crevits, Vlaams Verkeerscentrum -

stRaten-generaal is formeel: “Vlaamse regering liet Meccano nooit onderzoeken”

Naar aanleiding van de bekendmaking van de TML-studie over het Meccanotracé (een alternatief voor de geplande Oosterweelverbinding) lieten Vlaams minister-president Kris Peeters en minister van Openbare Werken Hilde Crevits de voorbije dagen in diverse media uitschijnen dat de Vlaamse regering het Meccanotracé van Forum 2020 zelf reeds eerder liet bestuderen door het Vlaams Verkeerscentrum.

vrijdag 10 september 2010 18:00
Spread the love

Op basis van dergelijke studie zou de regering het tracé in het voorjaar verworpen hebben als mogelijke oplossing voor de Antwerpse mobiliteitsproblematiek.

De minister-president acht het daarom niet zinvol dat het Meccanotracé ‘opnieuw’ zou worden bestudeerd. Minister Crevits (CD&V) vindt een ‘extra’ studie niet nodig. In een krant meldt ze dat uit de eigen studie blijkt dat het alternatieve plan ‘niet voor een afdoende totaaloplossing’ zorgt.

Het zijn gratuite uitspraken die met geen enkel cijfer of kaart worden gestaafd. Reden: die cijfers en kaarten zijn er niet, evenmin als de studie.

Nooit liet de Vlaamse regering een studie uitvoeren over het scenario van een Meccanotracé met trajectsturing zoals Forum 2020 dat in februari 2010 voorlegde aan de regering. Dat scenario werd wél door TML bestudeerd, met de intussen bekende resultaten.

Als bijlage voegen we een brief bij waaruit blijkt dat het Vlaams Verkeerscentrum nooit het Meccanotracé, zoals op tafel gelegd door Forum 2020, heeft bestudeerd. Het bijgevoegde document is een verslag opgemaakt door de directeur van het Verkeerscentrum, na een infomoment waarop Peter Verhaeghe (stRaten-generaal) en Wim van Hees (Ademloos) aanwezig waren. Daarin schrijft de directeur:

“Een berekening van het Forum 2020-voorstel volgens de randvoorwaarden die het forum voorstelde, werd tot op vandaag niet uitgevoerd door het Verkeerscentrum.”

Ook later heeft het Vlaams Verkeerscentrum nooit dit Meccanoscenario geanalyseerd. stRaten-generaal wil bij deze geen pijlen richten op het Vlaams Verkeerscentrum. We vernemen dat het Verkeerscentrum graag het Meccanotracé had willen modelleren op de verkeersstromen met trajectsturing, maar het kreeg daartoe geen toelating van de bevoegde minister Hilde Crevits.

De minister ging vervolgens in mei 2010 wel het Meccanotracé afschieten in het Vlaams parlement op basis van de niet-bestaande studie.

Donderdag 9 september liet de minister ook het Vlaams Verkeerscentrum de kastanjes uit het vuur halen in het VRT-duidingsprogramma Terzake.

Voor een reactie op de nieuwe studieresultaten van TML verwees de minister de journalist door naar het Verkeerscentrum. Terecht voegde de journalist volgende commentaar toe aan de reportage: “Het Vlaams Verkeerscentrum mocht het Meccanotracé niet bestuderen, maar mag het wel bekritiseren”.

stRaten-generaal vindt deze praktijken laakbaar. De minister gooit hier de reputatie van haar eigen Vlaams Verkeerscentrum te grabbel door de ambtenaren uit te sturen om kritiek te uiten op iets dat ze zelf nooit mochten bestuderen.

Het is betreurenswaardig dat politici op dergelijke manier pogen een rookgordijn op te hangen om de eigen onwil over een inmiddels objectief aantoonbaar relevant alternatief ernstig te nemen.

Manu Claeys en Peter Verhaeghe

Manu Claeys en Peter Verhaeghe zijn leden van de actiegroep stRaten-generaal, die zich afzet tegen het voorgestelde BAM-tracé (‘Lange Wapper’) van de Antwerpse Oosterweelverbinding.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!