mediActivista
Nieuws, België, Chili, Ambassade, Bezetting, Mapuche -

Protest aan Chileense ambassade tegen repressie Mapuche

vrijdag 10 september 2010 18:15
Spread the love

Blokkade uit solidariteit met 34 hongerstakers

Rond een uur vrijdagmiddag heeft een twintigtal actievoerders uit solidariteit met de Mapuche-indianen in Chili, voor de tweede maal de Chileense ambassade in Brussel bezet.

Gekleed in witte pakken bedrukt met de slogan “VRIJHEID VOOR HET MAPUCHEVOLK” zijn zij erin geslaagd zich vast te ketenen en de hoofdingang te blokkeren.

Met deze bezetting willen de actievoerders aandacht vragen voor de situatie van de 34 Mapuche-gevangenen die reeds 60 dagen in hongerstaking zijn. De Mapuche zijn het slachtoffer van landroof door internationale bedrijven en de repressie door de Chileense overheid. Met deze hongerstaking eisen ze het stopzetten van de criminalisering van hun gemeenschap.

Vier Chileense parlementariërs hebben zich donderdag na een bezoek aan de gevangenen aangesloten bij de hongerstaking. De gezondheidstoestand van de gevangenen gaat snel achteruit terwijl de Chileense regering weigert de dialoog aan te gaan met de hongerstakers.

Vervolgingen onder wetgeving uit periode Pinochet

Sinds de jaren negentig hebben de Mapuche-indianen beslist te ijveren voor de teruggave van hun oorspronkelijke grondgebied. De Chileense regering op zijn beurt kiest ervoor de belangen van bedrijven en grootgrondbezitters te beschermen en de Mapuche-regio te militariseren en een repressief beleid te voeren.

De Mapuche-gevangenen in hongerstaking worden aangeklaagd onder de antiterrorismewet. Deze wet werd gecreëerd tijdens de militaire dictatuur van Pinochet om de tegenstanders van het regime te vervolgen. De opeenvolgende regeringen zijn er niet in geslaagd deze wet af te schaffen.

De antiterrorismewet wordt zelfs actief gebruikt tegen de Mapuche in het kader van sociale protesten rond territoriale en politieke rechten.

De hongerstakers eisen het recht op een eerlijk proces, de afschaffing van de antiterrorismewet en het einde van het gebruik van de militaire rechtbank tegen burgers. Deze eisen komen overeen met de aanbevelingen gedaan aan Chili inzake inheemse volkeren door verschillende VN-organen sinds 2004.

Een test voor de Chileense regering

Deze hongerstaking is de eerste die plaatsvindt tijdens de nieuwe regering onder leiding van president en zakenman Sebastian Piñera, in de Vlaamse pers ook al aangeduid met de titel de ‘Chileense Berlusconi’.

De actievoerders dagen de regering uit om kleur te bekennen. “Op 18 september viert Chili 200 jaar onafhankelijkheid. Als de regering niet snel beslist om met de hongerstakers rond de tafel te gaan zitten, zal deze dag de geschiedenis ingaan als het moment waarop Chili zijn 200-jarig bestaan viert, maar de oorspronkelijke bevolking de rug toekeert”, aldus één van de activisten.

Sinds de start van de hongerstaking op 12 juli hebben in België en in diverse andere Europese landen al meerdere acties plaatsgevonden. Op 12 augustus werd de Chileense ambassade voor vier uur bezet. [1]

Wekelijks is er op vrijdag om 17 uur een manifestatie aan de Chileense
ambassade. Ook vrijdag worden tussen de 80 en 100 sympathisanten verwacht.

take down
the paywall
steun ons nu!