De Braziliaanse stad Curitiba geeft al lang voorrang aan het openbaar vervoer
Nieuws, Wereld, Economie, Milieu, Sociaalecologische economie, Transitie -

Transportvakbonden gewonnen voor groen vervoer

Werknemersorganisaties en milieu, ze zijn niet altijd meteen de beste maatjes. Maar alvast de vakbonden uit de vervoerssector zijn het op hun conferentie over klimaatverandering in Mexico eens geworden: transportwerknemers moeten hun verantwoordelijkheid nemen om klimaatverandering tegen te gaan. En dat vinden ze zelf een historische verandering.

dinsdag 7 september 2010 18:16
Spread the love

Het milieu – de verzamelde ecosystemen van onze aarde – is essentieel om economische welvaart op duurzame wijze te kunnen blijven voortbrengen. Maar hoe belangrijk het milieu ook is, op korte termijn primeren dikwijls de jobs. Mensen willen nu werk en een inkomen, en dat is terecht, want ze moeten kunnen leven. En dat zijn dikwijls de bestaande jobs in economische sectoren die ecologisch al te zwak presteren.

De transportsector is daar een goed voorbeeld van. Vervoer is goed voor pakweg 14 procent van alle uitstoot van broeikasgassen die verantwoordelijk is voor de klimaatverandering. En die uitstoot neemt toe. Deels is dat omdat de gebruikte technologie allerminst energie-efficiënt is en al te weinig gericht op vermindering van uitstoot; deels ook omdat privévervoer veel te veel voorrang krijgt, en openbaar vervoer al te weinig aandacht krijgt.

Half augustus hield de Internationale Federatie van Transportwerknemers (ITF) haar congres in Mexico City. Van die gelegenheid is gebruik gemaakt om voorafgaand een conferentie over klimaatverandering te beleggen met als titel ‘Sterke vakbonden – duurzaam transport’. Driehonderd afgevaardigden uit de hele wereld voelden zich aangesproken en namen deel.

Ze aanvaarden een motie die vraagt naar “fundamentele veranderingen in het huidige vervoersysteem dat steunt op een geglobaliseerde productie op basis van een mondiale toeleveringsketen, lage transportkosten en goedkope, en meer en meer tijdelijke, arbeid.’

Het zal nodig zijn om privévoertuigen terug te dringen. Publiek transport zal daarbij een doorslaggevende rol moeten spelen, en zal daarom snel, betaalbaar en efficiënt moeten zijn, aldus deze vakbondsfederatie.

Een koolstofarme economie: ja, maar niet om het even hoe

ITF is met andere woorden overtuigd van de noodzaak om de transitie te realiseren naar een koolstofarme economie en samenleving. Maar die ombouw mag niet leiden tot jobverlies, loonsverminderingen en een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.

ITF pleit voor een rechtvaardige transitie die nieuwe en goede jobs creëert, voor een drastische herverdeling van de welvaart en voor een sociale zekerheid die alle mensen hun bestaan en hun sociale en mensenrechten garandeert.

Dirk Barrez (met dank aan Pieter Verbeek)

Artikel Green jobs, safe jobs
http://www.hazards.org/greenjobs/blog/2010/08/19/unions-back-%E2%80%98just-transition%E2%80%99-to-green-transport/

ITF Congres – Next steps on climate change
http://www.itfglobal.org/congress2010blog/?p=518

Discussiedocument – Transport workers and climate change. Towards sustainable low-carbon mobility (PDF – kan even duren om te downloaden)
http://www.itfcongress2010.org/files/extranet/-2/24239/ITF%20Climate%20Change%20Conference%20Discussion%20Document%202010.pdf

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!