Leiders van het Hondurese volksverzet vergaderen over de burgerstaking
Nieuws, Neoliberalisme, Honduras, burgerstaking, Wereldsolidariteit, Nationaal Front van Volksverzet (FNRP), Vakbonden, openbare sector, Boerenbeweging, onderwijsvakbond -

Volksverzet Honduras kondigt burgerstaking aan voor 7 september

Het uitvoerend comité van het Nationale Front van Volksverzet in Honduras riep vorige week op tot een nationale burgerstaking op dinsdag 7 september.

maandag 6 september 2010 18:40
Spread the love

 
Deze ‘ burgerstaking ’ is een prelude op de algemene staking die werd aangekondigd door de vier vakbonden. Dat zei Juan Barahona, plaatsvervangend algemeen coördinator van het Front van Volksverzet (FNRP) en tevens algemeen secretaris van de Verenigde Federatie van Werknemers van Honduras FUTH. 
 
Een burgerstaking (paro civico) is te vergelijken met een actie ‘dode stad’. Geen winkels die de deuren openen, lege straten, etc… Dit in tegenstelling tot een arbeidsstaking (paro general).

Aandacht voor dringende eisen

Met de burgerstaking vraagt het volksverzet met aandrang aandacht van de overheid voor o.a de aanpassing van het minimumloon, tegen de goedkeuring van wetsbesluiten binnen het kader van een anticrisisbanenplan en van een publiek-private investeringswet.
 
Daarnaast vraagt het verzet ook garanties dat natuurlijke hulpbronnen, zoals rivieren, niet zouden worden geprivatiseerd.

Het FNRP verklaarde dat deze nationale burgerstaking van dinsdag op geen enkele manier de algemene staking vervangt waarvoor naast een nationaal centraal stakingscomité ook reeds regionale comités gevormd werden in het zuiden en het noorden van het land.
 
Het centrale comité van de Algemene Staking bestaat uit de unitaire Confederatie van werknemers van Honduras (CUTH), de Confederatie van de werknemers van Honduras (CTH), de Algemene Confederatie van de Werkenden (CGT), het collectief van Hondurese vrouwen (Codemuh), het Volksblok (Bloque Popular), de Gecoördineerde Unie van Bananenwerkers (Cosiba), middelbare en universitaire studenten, en andere leden van de Hondurese civiele samenleving waaronder natuurlijk ook de leden van het Nationale Front van Volksverzet.
 

Algemene vergadering beslist

De beslissing voor de burgerstaking van 7 september werd genomen op maandag 30 augustus tijdens een open algemene vergadering, die door iedereen kon worden bijgewoond, zonder enige voorwaarde van vertegenwoordiging.
 
Verzetscoördinator Barahona legde er tijdens deze vergadering ook sterk de nadruk op dat de geplande actie een herhaling betekent van de uitdrukkelijke afwijzing door het FNRP van het regime van president Porfirio Lobo Sosa. Die kwam in 2009 aan de macht na de staatsgreep tegen de grondwettelijk verkozen president Manuel Zelaya.

Carlos H. Reyes algemeen secretaris van Stibys , één van de meest militante vakbondsorganisaties van het verzet, verklaarde dat het op het eerste gezicht lijkt alsof Honduras te maken heeft met sociale conflicten, maar dat dit in essentie politieke conflicten zijn als gevolg van de verscherping van de klassenstrijd.

Edgardo Casaña – vakbondsleider van de onderwijssector (Coprumh) – gebruikte hetzelfde criterium door uit te leggen dat de regering-Lobo tracht het verzet te verdelen door individuele onderhandelingen aan te knopen met verschillende sectoren die lid zijn van het Frente.
 
De afgelopen weken was dit onder meer het geval met de unie van  leerkrachten en de boeren die georganiseerd zijn in de Verenigde Boerenbeweging MUCA Aguan.
 
In scherp contrast hiermee staat het feit dat de vakbondsleiders uit de onderwijssector hun onvoorwaardelijke steun voor zowel de burgerstaking als voor de algemene staking hebben uitgesproken, ook na de voorlopig afgelopen onderhandelingen van vorige week.
 
De onderwijssector is zeer op zijn hoede opdat er geen letter van het akkoord wordt verdraaid of ondermijnd. Gebeurt dat wel, dan komen de vakbondsmilitanten onmiddellijk terug op straat, verklaarde Jaime Rodriguez, secretaris van de vakbond van de leerkrachten uit het secundair onderwijs. 
 

Mensen moeten zichzelf organiseren

Carlos H. Reyes riep de mensen op om zichzelf te organiseren daar het verzet geen middelen heeft om zich over heel het land te gaan verplaatsen.
“Het is niet nodig te wachten tot zogenaamde briljante koppen in je eigen gemeenschap komen vertellen wat je te doen staat. Dit kunnen jullie zelf!“

Reyes legde ook nog uit dat vóór de invoering van het neoliberale model in het land er meer werknemers in de privéondernemingen dan in de overheidssector aangesloten waren bij een vakbond.
 
Nu is het net omgekeerd. Er zijn meer vakbonden actief in de openbare sector omdat de vakbondswerking vernietigd en zo goed als verboden werd binnen het privébedrijfsleven. Dit gebeurde vooral in de vrijhandelszones waar ze al jaren op een loonsaanpassing wachtten.

Het Nationaal Front van Volksverzet (FNRP) roept ook op tot een nationale mobilisatie op 15 september. Dat valt samen met de viering van de 189ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Spanje.
 
Die dag zal ook het aantal handtekeningen worden bekend gemaakt die verzameld werden ter ondersteuning van de organisatie van de grondwettelijke vergadering. De kaap van één miljoen werd begin deze week bereikt.
 
Ellen Verryt
 
Ellen Verryt is regioverantwoordelijke Latijns-Amerika bij de NGO Wereldsolidariteit. Zij woonde enkele jaren in Honduras.

take down
the paywall
steun ons nu!