Patrick Develtere

 

Verslag, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Patrick Develtere, Staatshervorming, Regeringsonderhandelingen -

ACW-voorzitter pleit voor opstarten sociaal-economische onderhandelingen

Kersvers ACW-voorzitter Patrick Develtere maakte maandag zijn vuurdoop voor de pers. Hij ging het delicate onderwerp van de staatshervorming niet uit de weg. “De bevolking heeft aangegeven dat er een probleem is en dat probleem moet aangepakt worden." Hij pleit er wel voor om een tweede spoor van de onderhandelingen rond de aanpak van de economische en budgettaire crisis te openen.

maandag 6 september 2010 17:26
Spread the love

Develtere vindt dat de onderhandelaars zich niet moeten overhaasten. “De situatie is complex en daarom moet men de tijd nemen om goede oplossingen te vinden. Improvisatie is niet op zijn plaats.”

Volgens Develtere is het wel tijd om een tweede spoor te openen voor onderhandelingen over de sociaal-economische thema’s. “Wij voelen dat er op de werkvloer en onder de bevolking ongerustheid leeft over de sociaal-economische storm die op ons afkomt. Men moet dus tegelijkertijd met de staatshervorming een sociaal-economisch plan uitdokteren om het onweer te doorstaan.”

De nieuwe voorzitter van het ACW maakte wel meteen duidelijk dat de koepel van christelijke werknemersorganisaties niet tegen een staatshervorming is en dat die staatshervorming dus ook niet op de lange baan mag geschoven worden. “BHV moet gesplitst worden, Brussel mag niet uitgebreid worden en er moet een andere financieringswet komen. We zijn ook voor homogenere bevoegdheidspakketten. Ook bij vorige staatshervormingen hebben we daar altijd voor gepleit. Er zijn ongerijmdheden en tegenstellingen. Die moeten bij de staatshervorming verdwijnen. Dat moet leiden tot een dynamisch beleid op alle niveau’s”, aldus Develtere.

Het ACW kan zich ook vinden in een responsabilisering van de regio’s. Develtere: “Tegen de responsabilisering zeggen wij volmondig ja. De verschillende beleidsniveau’s moeten voelen wat de resultaten zijn van het gevoerde beleid. Maar dat houdt ook verantwoordelijkheden in tegenover het federale niveau. Er moet ook een oplossing komen voor de schuldenlast en uitdagingen als de vergrijzing.”

Niet complexer, niet duurder

Patrick Develtere plaatste wel enkele kanttekeningen. Zo vindt hij dat de staatshervorming moet leiden tot een structuur die minder complex is voor de inwoners en de bedrijven. De staatshervorming mag ook de kosten niet de hoogte in jagen. “We kunnen ons wel geen dure staatshervorming permitteren. Het is een feit dat een sociale zekerheid die op een lager niveau georganiseerd wordt, duurder is”, klinkt het.  

Het ACW is niet tegen een regionalisering van de kinderbijslag, maar dat mag niet leiden tot discriminatie. “De gelijke rechten van de kinderen mogen niet geschonden worden. Als dat leidt tot verschillende bedragen in beide landsgedeelten, is dat geen goede optie”, zegt Develtere.

Maakt Develtere de onderhandelingsmarge zo niet heel smal? Bart De Wever dreigt weinig vette vissen in zijn pan te ontdekken? “De bevolking heeft niet gekozen voor vette vissen. De bevolking wil oplossingen. In wat nu op tafel ligt, zit toch heel wat meer beleidsruimte voor de gefedereerde entiteiten”, meent Develtere.

Stoort het ACW zich niet aan de Vlaamsgezinde koers van CD&V? Het kartel lijkt sterker dan ooit. “Wouter Beke vertelde in de Zevende Dag toch een ander verhaal dan N-VA. Hij wil ook onderzoeken hoe we de sociale zekerheid op het federale vlak kunnen verzekeren”, zegt Develtere.  

De opstelling van CD&V verandert niet meteen iets aan de politieke strategie van het ACW. “Wij zijn geen kameleon die zich aanpast aan de kleurenvoorkeuren van het moment”, aldus Develtere.

take down
the paywall
steun ons nu!