Een kaart van Greenpeace uit 2004 toont de staat van de bossen in Rusland.

 

Nieuws, Europa, Milieu, Privatisering, Rusland, Medvedev, Brandweer, Bossen, Poetin, Bosbeheer, Brandbestrijding, Bosbranden -

Wet belemmert brandbestrijding in Rusland

De pogingen om de verwoestende bosbranden in Rusland te bestrijden, werden verhinderd door een wet die vier jaar geleden werd goedgekeurd op vraag van Vladimir Poetin en een machtige houtlobby. Ook president Medvedev blijkt hier belangen bij te hebben.

donderdag 12 augustus 2010 15:15
Spread the love

Ten gevolge van de recente bosbranden in Rusland, die ontstonden door de ergste hittegolf in decennia, werd in zeven provincies de noodtoestand afgekondigd. Toch kwamen nog veertig mensen om het leven, en zo’n tweeduizend gezinnen verloren hun huis.

Activisten en politici verwijten de Doema (nvdr: het Russische federale parlement) nu dat ze de nieuwe wet rond bosbeheer in 2006 op bevel van Poetin in ijltempo heeft goedgekeurd.

De wet betekende het einde van het gecentraliseerde bosbeheer en maakte van de uitgestrekte Russische bossen – samen 809 miljoen hectare of twee keer de landmassa van Europa groot – een virtueel niemandsland.

Boswachters afgeschaft

Volgens de milieubewegingen zijn bureaucraten en lobbyisten verantwoordelijk voor de fouten in de boswetgeving, die er voor hen op gericht is om de Russische bossen te exploiteren voor snelle winst.

“Dankzij de wet kunnen grote bedrijven die goede banden hebben met de autoriteiten snel bomen hakken, winst maken en weer vertrekken”, zegt Alexei Yaroshenko van Greenpeace in Rusland.

“Het werd ook makkelijker om bossen een winstgevende herbestemming te geven als bouwgrond. Bovendien werden meteen ook de 70.000 boswachters afgeschaft die de bossen vroeger beheerden en bij de kleinste brand de brandweer verwittigde.”

Onder leiding van Poetin voerde de Kremlin-gezinde partij Verenigd Rusland een strategie die erop gericht was het Russische hout te exploiteren op even grote schaal als zijn olie- en gasrijkdommen.

Ilim Group

Milieugroepen brachten aan het licht dat een van de drijvende krachten achter de nieuwe wet het grootste houtverwerkend bedrijf van Rusland, de Ilim Group was. En president Dmitry Medvedev, de opvolger van Poetin in het Kremlin, was in 1993 het hoofd van de juridische dienst van Ilim, waar hij het papierbedrijf hielp uitbouwen tot een miljoenenindustrie.

Volgens een biografie op lenta.ru maakte hij er gebruik van zijn vroegere connecties bij de KGB en de militaire inlichtingendiensten om een vijandige overname van het houtbedrijf af te slaan. Hij nam ontslag op het moment dat regeringsambtenaren een onderzoek deden naar de privatiseringsprojecten van het bedrijf. Hij richtte mee Fintsell op, een holding met aandelen in Ilim Pulp. In 1998 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Bratsky Forestry Complex.

Excessen

Dmitry Chuiko, die het bestuur van Ilim Group adviseert, gaf tegenover Reuters toe dat er excessen zijn in de nieuwe wet. “De ervaring leert ons dat er een sterker gecentraliseerd brandbestrijdingsysteem zou moeten zijn”. Hij voegde er echter aan toe dat “de wet in het algemeen goed is voor ons. Ze beschermt de belangen van grote bosgebruikers.”

Intussen heeft het overheidsagentschap voor Bosbeheer, op dit moment de hoogste autoriteit over de Russische bossen, aangekondigd dat de juridische problemen onderzocht zullen worden zodra de branden geblust zijn.

Het agentschap gaf al toe dat centralisatie het voordeel biedt dat het makkelijker is een verantwoordelijke aan te duiden. “Maar conclusies moeten nog worden opgemaakt”, aldus een medewerker.

Poetins woordvoerder Dmitry Peskov reageerde al met de boodschap dat radicale veranderingen aan de wet onwaarschijnlijk zijn. “Het systeem functioneert goed”, zegt hij. “Het heeft enkel wat kleine aanpassingen nodig.”

take down
the paywall
steun ons nu!