Nieuws, Samenleving, België, Festival, Vrijwilligerswerk -

Geen Sfinks Mixed zonder vrijwilligers

donderdag 5 augustus 2010 12:30
Spread the love

Boechout – Maar al te vaak wordt over het hoofd gezien dat dit festival slechts kan slagen dankzij de inzet van honderden vrijwilligers. Sommigen nemen zelfs een maand vrij, omdat ze zo gepassioneerd zijn door het festivalgebeuren.

Geloof me, er komt heel wat bij kijken. Een hele logistieke organisatie komt in beweging. Er moet voldoende eten en drank worden aangevoerd en opgeslagen. Immense tenten worden rechtgezet en voorzien van vloeren, verlichting, enz.

De opvang en begeleiding van de artiesten, de administratie vraagt bureauruimte, veiligheids- en hulpdiensten moeten snel en efficiënt hun werk kunnen doen.

Achter de eetstalletjes – onzichtbaar voor de festivalganger – zijn mensen druk in de weer bij de inrichting van de keukens. Folders en brochures komen met pakken tegelijk aan, hekkens en afscheidingen worden geplaatst, aanduidingen geschilderd, wegwijzers opgehangen …

Dit zijn maar enkele taken die me door het hoofd schieten, waarschijnlijk zijn er nog honderden meer. Uiteindelijk komt alles tijdig klaar en kunnen we met zijn allen genieten van weer een gezellig Sfinks-weekend.

Met dank en waardering voor alle medewerkers!

take down
the paywall
steun ons nu!