Vrijgelaten Joe Glenton eist terugtrekking troepen uit Afghanistan (foto: BBC)

 

Nieuws, Europa, Politiek, Afghanistan, Dienstweigeraar, Britse troepen, Antioorlogsmanifestatie, Joe Glenton, AWOL -

Vrijgelaten Joe Glenton eist terugtrekking troepen uit Afghanistan

Joe Glenton (27), de Britse ex-soldaat die in maart door een rechtbank was veroordeeld wegens zijn principiële weigering om opnieuw naar Afghanistan te worden gestuurd, heeft op dinsdag 27 juli voor de eerste keer sinds zijn vrijlating in Londen een openbare verklaring afgelegd tegen de oorlog. Glenton was op 12 juli vervroegd uit de gevangenis ontslagen.

woensdag 28 juli 2010 18:40
Spread the love

Meer nog dan in de Verenigde Staten roept de Britse betrokkenheid bij de oorlog in Afghanistan hoe langer hoe meer weerstand op bij de Britse publieke opinie. Niet voor niets heeft de conservatieve regering-Cameron dan ook beslist om de Britse militaire aanwezigheid in Afghanistan geleidelijk aan terug te trekken.

Volgens officiële cijfers van het Britse ministerie van Defensie hebben sinds 2003 meer dan 17.000 Britse militairen hun post in Irak of Afghanistan verlaten zonder dat ze daar de toelating voor hadden met de duidelijke intentie niet meer terug te keren, in het militaire jargon meestal aangeduid met ‘AWOL’ (‘Absence Without Leave’) of desertie.  

Ook de jonge militair Joe Glenton had in 2007, getraumatiseerd door de oorlogsomstandigheden van zeven maanden Afghanistan, zijn eenheid ‘ongewettigd’ verlaten. Nadat hij zich op allerlei manifestaties openlijk tegen de oorlog in Afghanistan had uitgesproken, werd hij door de politie gearresteerd en door een rechtbank veroordeeld.

Brief aan de minister

In een persoonlijke brief aan de toenmalige Britse minister van Defensie had Glenton geschreven dat de oorlog in Afghanistan precies het tegenovergestelde dreigde te bereiken dan wat de officiële reden was van de Britse en NAVO-aanwezigheid in dat land, namelijk een toename van de terreurdreiging omdat de lokale bevolking veeleer de kant kiest van de taliban, tegen de gehate buitenlandse troepenmacht.

“Alle mooie retoriek ten spijt, brengt de Britse militaire aanwezigheid in Afghanistan geen beter leven voor de verarmde Afghaanse bevolking, maar zorgt de oorlog voor nog meer leed, armoede en verwoesting. Britten hebben in dat land niets te zoeken. Ik weiger dan ook nog langer als soldaat terug te keren naar Afghanistan”, had hij in december op een antioorlogsmanifestatie in Londen gezegd.

Na zijn veroordeling door een militaire rechtbank tot negen maanden gevangenisstraf was er een internationale solidariteitscampagne op gang gekomen om Glenton in zijn verzet tegen de oorlog te steunen.

Toen hij dinsdag in Londen voor de eerste keer sinds zijn vrijlating een publieke verklaring aflegde, dankte hij alle briefschrijvers die hem hadden laten weten achter zijn principiële standpunt te staan.

“Nooit alleen in de gevangenis”

“Ik heb me in de gevangenis geen enkele dag alleen gevoeld. Sommige dagen kreeg ik tot 200 brieven van over de hele wereld van mensen die me moed gaven en mijn standpunten over Afghanistan deelden. In september ga ik aan de universiteit studeren. Ik heb dus iets om naar uit te kijken. Mijn leven als militair is definitief achter de rug.”

In een boodschap zei hij dat hij het als een eer beschouwde om tegen de oorlogslogica in te gaan. “In Afghanistan heb ik geleerd dat de echte vijand niet de man is die tegenover je staat en waarop je als soldaat je wapen richt, maar de eigen officieren die je bevelen geven om de trekker over te halen. Nooit wil ik nog in die waanzin meedraaien. Alle Britse troepen moeten onmiddellijk Afghanistan verlaten.”

“De echte vijand is niet de man die tegenover je staat en waarop je als soldaat je wapen richt, maar de eigen officieren die je bevelen geven om de trekker over te halen”

De acties van Joe Glenton en van andere Britse Afghanistan-oorlogsweigeraars werden nationaal en internationaal ondersteund door de Payday-organisatie en door Connection e.V., Iraq Veterans Against the War (IVAW) en de Duitse vredesbeweging DFG-VK. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!