Discussie brugpensioen wordt echt gênant
Economie, België, Brugpensioen -

Discussie brugpensioen wordt echt gênant

Naar aanleiding van de opstart van de tewerkstellingscel voor de Opel-arbeiders zet De Standaard een nieuwe aanval in op de brugpensioenen. Iemand die vijftien jaar bruggepensioneerd is, zou 300.000 euro kosten aan de sociale zekerheid, oftewel 1.666 euro per maand. Philippe Desmet heeft moeite met wat De Standaard schrijft.

vrijdag 16 juli 2010 15:47
Spread the love

Het wordt echt gênant voor De Standaard. Deze krant, die zichzelf bestempelt als kwaliteitskrant, is niet meer dan een spreekbuis en propagandamachine voor het patronaat.

Een bruggepensioneerde kost immers veel minder aan de sociale zekerheid dan een naakt ontslag. Voor de rest zijn de voorwaarden (beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt tot 58 jaar) dezelfde als voor alle werklozen.

Indien deze mensen van 50 en meer geen brugpensioen zouden hebben gehad, een brugpensioen dat er is gekomen door de strijd van de vakbonden, dan zouden ze zonder boe of ba op straat gestaan hebben. In dit laatste geval zou de overheid de werkloosheidsuitkering moeten betalen.

Door het brugpensioen krijgen de mensen echter nog een toeslag die 100 procent betaald wordt door de werkgever. Op deze toeslag wordt 50 procent RSZ-bijdrage betaald. Het rekensommetje is vlug gemaakt. Een brugpensioen brengt meer op voor de staat dan een naakt ontslag.

Waarom liegt de Standaard hier dan consequent over? Want om de haverklap lanceert Guy Tegenbosch op radio 1 en in zijn blad aanvallen op het brugpensioen. De reden voor de constante leugens zijn duidelijk. De Standaard loopt aan het VOKA-lijntje en kan bezwaarlijk nog een onafhankelijke krant genoemd worden!

De verenigde commerciële pers zou beter eens in eigen boezem kijken. Per krant die wordt verkocht is er een subsidie van 0,88 euro. Een krant kost 1,25 euro. De overheid legt dus 70 procent bij. De wedde van een journalist wordt dus voor 70 procent gesubsidieerd door de belastingbetaler, ook door degenen die geen kranten lezen.

Dat aan deze subsidies geen kwaliteitsvoorwaarden worden gesteld is stuitend. De kranten zijn eigendom van commerciële bedrijven, en die zijn niet geïnteresseerd in degelijke journalistiek maar in geld.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!